Julemesse i Misjonshuset i Kristiansand

Oppgang for julemessene

Årets resultater for julemessene i Region sør er nå på plass, og det er mye å glede seg over.

Solid resultat
Hele 17 steder har det blitt avholdt julemesser, julebasar eller julemarked de siste ukene. Både fra større og mindre steder melder det om gode resultater og oppgang fra i fjor. På julemessen i Rysstad ble det sågar satt ny rekord i regionen med en brutto inntekt på 448.000.-.

Totalbeløpet endte til slutt på 2.809.097. Det er en god oppgang på 125.648 fra resultatet i 2018. Under kan man se en oversikt over resultatene for de enkelte stedene.

Sted:

Brutto 2019

Brutto 2018

Birkeland bedehus, Birkenes

65 900.-

60 550.-

Grovane bedehus

46 647.-

47 940.-

Fjellhaug bedehus, Vågsbygd               

139 911.-

141 609.-

Strømsbu bedehus, Arendal

96 250.-

97 728.-

Lognavatn

122 698.-

156 959.-

Venneslahallen   

278 638.-

280 000.-

Stallemo bedehus

80 000.-

80 000.-

Norsjø ungdomssenter

69.147.-

65 366.-

Flekkerøy bedehus

150 679.-

133 327.-

Soknehuset, Rysstad

448 000.-

380 000.-

Misjonssalen, Grimstad

242 054.-

201 000.-

Birkeland bedehus, Hægebostad

88 000.-

89 456.-

Misjonshuset, Kristiansand

437 000.-

358 994.-

Espeland skolehus, Spind

20 000.-

20 000.-

Kjosen bedehus

39 000.-

25 935.-

Eiken bedehus

187 173.-

175 000.-

Alleen bedehus, Lyngdal

87 000.-

146 585.-

Misjonssalen, Mandal

211 000.-

223 000.-

Totalt:

2 809 097.-

2 683 449.-


Viktigheten av julemessene
Mange timer med både forberedelse og gjennomføring har blitt lagt ned for å få dette til, og vi må bare rett en stor takk til alle som har lagt ned innsats og ressurser for å bidra til et så flott resultat. Det betyr mye for å virkeliggjøre vår store visjon om å nå «Verden for Kristus»!

I tillegg må vi glede oss stort over at der også er mange i vår region som kommer innom på julemessene, som vanligvis ikke er å se på møtene – og som får et blikk på Han som kom for å gi oss frelse og fred!


Ser frem mot neste år
Det er også gledelig at mange synes det er givende å få være med å arrangere julemesser, og noen har faktisk allerede begynt å se fremover.

– Nå er vi allerede i gang med å tenke på julemessa til neste år, var det en som sa etter endt innsats på en av årets messer.

Iherdig innsats og utallige dugnadstimer ligger bak alle messene i vår region, og det er ingen tvil om at Julemessene betyr svært mye for NLMs arbeid og økonomi. Så igjen, en hjertelig takk til den enkelte av dere for alt arbeidet dere har lagt ned ved årets julemesser.