Nairobi tunet

Flytter utreisekurs til Nairobi

Fra sommeren av forlenger NLM sitt kurs for alle nye misjonærer fra ti dager til fem uker og flytter hele kurset til Kenya.

– Vi har hatt et kurs over ti dager på Fjellhaug i mange år. Det er blitt klarere og klarere for oss at vi trenger enda mer tid for å gå grundig inn i viktige temaer. Etter en grundig prosess har vi konkludert med å ha et pilotkurs i Nairobi til sommeren. Vi har stor tro på dette, men skal ta en grundig evaluering i etterkant for å vurdere om vi vil fortsette med dette på fast basis, sier Hans Arne Sanna, leder for NLM utland.

 

Ulike temaer

– Hva slags temaer ønsker dere mer tid til med utsendingene?

– Det er mye som utsendingene bør forberedes på. Alt fra hvordan jobbe i team, håndtere kulturutfordringer, være forberedt på kriser og gjennomgå beredskapsplaner til spørsmål om å ta vare på sitt åndelige liv.

I Nairobi vil det også bli mulig å få et inntrykk av samarbeidsrelasjoner med en nasjonal kirke og bli kjent med andre religioner. I Nairobi har NLM en stor tomt med mange bygninger. Det er bygd flere nye boenheter som våren brukes for Teft Familie og høsten til Disippelsafari. Dermed er alle nødvendige fasiliteter på plass.

 

En god investering

– Men blir ikke dette svært kostbart for NLM?

– Det blir helt klart dyrere enn dagens kurs på ti dager, men vi tror det er en god investering i vår viktigste ressurs, nemlig utsendingene. Kanskje vil vi på sikt se at utsendingene får en lengre tjeneste av at de forberedes enda bedre. Så er det langt billigere å ha tilby overnatting og mat for folk i Nairobi enn i Norge. Vi betaler jo også til oss selv siden vi eier tomta. Men reisekostnadene går selvsagt opp. Så langt er planen at utreisekurset vil starte 6. juli 2020 i Nairobi. Kurs for hjemkomne misjonærer skal fortsatt være på Fjellhaug.