Hovedbygning SETELA.

ICEL bryter med SETELA

NLMs samarbeidskirke i Bolivia besluttet nylig ikke lenger å bruke SETELA til utdanning av sine pastorer. – Det har vært og er en smertefull prosess, sier tidligere stedlig representant.

NLM startet arbeid i Bolivia sent på 70-tallet og ut fra dette ble Iglesia Cristiana Evangelica Lùterana (ICEL) dannet i 1997. Nå ønsker kirken ikke lenger å samarbeide med det teologiske seminaret SETELA i Peru. Temaer knyttet til luthersk identitet og pastoral profil er viktige grunner til at ICEL nå velger å sende sine medlemmer andre steder.

 

Et annet embetsyn

Kjell Jaren, regionleder i NLM utland, forteller at viktige ledere i ICEL over lenger tid har blitt påvirket av Missourisynoden, som er et luthersk kirkesamfunn i USA.

– Det er ikke tvil om at deler av kirken har beveget seg i den retningen. Missourisynoden har et noe annet embetssyn enn NLM. De har større vekt på pastoren, forklarer Jaren.

 

Trygg på NLMs strategi

– Det er smertefullt når det tas valg som leder til avstand, sier Tore Bjørsvik (bildet), som inntil nylig var stedlig representant for NLM i Sør-Amerika.

– Det er noe både kirken og misjonen kjenner på. NLM i Sør-Amerika har informert sine andre samarbeidskirker i Peru og Ecuador om årsakene til bruddet, slik både ICEL begrunner det og NLMs svar.

– Det er ingen signaler som tyder på at SETELA ikke vil ha en viktig rolle i disse andre kirkene, tvert imot, sier Bjørsvik.

– Har du forståelse for valget ICEL har gjort? – Dette er en del av ICEL-kirkens selvteologiseringsprosess og det må vi bare respektere. Samtidig er vi trygge på våre egne strategiske valg og vår egen lutherske identitet, som deles med våre andre samarbeidskirker i Peru og Ecuador, sier Bjørsvik.

 

Planlagte samtaler

Veien videre nå er samtaler med ICEL med tanke på avklaringer om mulig samarbeid i fremtiden. Å ivareta en vennskapsrelasjon til kirken i Bolivia blir også viktig.

– Vi har fremdeles en samarbeidsavtale med ICEL, og har utsendinger knyttet til opplæring og menighetsarbeid, sier Kjell Jaren.

– Det er selvsagt trist at kirken har valgt å kutte relasjonen til det teologiske seminaret, men SETELA vil fortsatt ha dørene åpne dersom medlemmer av kirken i Bolivia ønsker å studere der.