Photo by Sander van Dijk on Unsplash

– Vi sprer risikoen

I Nord-Afrika skal staben utvides fra fire til syv utsendinger.

– Hva er siste nytt fra Nord-Afrika?

– I Nord-Afrika er vi nå i full gang med å planlegge en økning av staben fra fire til syv utsendinger. De nye utsendingene har nå vært ett år i Frankrike for å lære fransk. Det neste året skal de lære seg arabisk i landet. Vi etablerer for tiden en bedrift for å få visum til to enheter.

Selv har jeg oppgaver som må skjøttes som prosjektleder i en samarbeidsorganisasjon. Nå holder jeg på med årsregnskap og rapporter, så det er mye tall og nummer som flyter gjennom hodet mitt for tiden!

 – Hva er de største utfordringene i Nord-Afrika?

– En av de største utfordringene i Nord-Afrika er arbeidsledighet. Vi ønsker å bidra til å få ned tallet. For den lille kristne minoriteten i landet vi bor i, er det også andre utfordringer. Utenfor hovedstaden lever de kristne mer eller mindre i skjul, og det er ingen offentlige lokale menigheter. Vi prøver likevel å oppfordre de kristne til å møtes i huskirker, men det er veldig vanskelig. Grunnen er at det er generelt mye mistillit, også blant kristne søsken. Når selv denne grunnleggende tilliten uteblir, er det helt utenkelig å dele erfaringer med hverandre slik som en gjør i en kirke.

– Hva er planene framover?

– Når det nå kommer ut flere utsendinger, ønsker vi å samarbeide med flere lokale partnere slik at vi sprer risikoen i tilfelle noen skulle bli utvist. 

Vi ønsker også å kunne bidra til teologisk undervisning, både formelt og uformelt, slik at den lokale kirken kan vokse seg til en sterk, lokalledet kirke hvor søsken har tillit til hverandre.

 – Har du en oppfordring til folk hjemme i Norge?

– Tusen takk for all forbønn. I det store og det hele har vi det fint, men vi har også tunge stunder. Vi har merket at det er færre anledninger til å dele hva vi tror på og det kan virke som om folk er mindre åpne nå enn for bare et halvt år siden. Be om at Gud må sende mennesker til oss som trenger en Jesu disippel.