Korona-virus

Tiltak grunnet korona-virus

Korona-virusepidemien er i stadig utvikling og etter hvert som grepene mot spredningen intensiveres, blir NLM Region sørvest nødt til å tilpasse seg situasjonen.

Leirer for barn og voksne

Det er nå bestemt at det ikke blir arrangert leirer for barn og voksne på regionen sine leirsteder i påskeleirsesongen.  De berørte vil få melding direkte om avlysningen av leirene.

Når det gjelder arrangement på leirstedene i slutten av april og utover våren, vil en ta stilling til det på et senere tidspunkt.

Møtevirksomheten

Flere foreninger har med bakgrunn i råd fra kommunen, bestemt å avlyse møtevirksomheten en tid framover. Der slike avgjørelser berører regionens ansatte forkynnere, bes dette meldes til reiserutelegger Ove Sandvik, reiserutesorvest@nlm.no ev. tlf.97672647 umiddelbart.

Pålegg fra offentlige myndigheter kan på kort varsel endre muligheten for møtevirksomhet en tid fremover. Vi oppfordrer derfor til at en følger med på hvilke råd myndighetene gir og følger disse.

Råd fra NLMs ledelse

Du finner oppdaterte opplysninger hva korona betyr for NLMs arbeid her.