Håndvask med såpe

Gir myndighetene koronaråd

– Busser og kafeer er fulle, til tross for myndighetenes tiltak, sier «Bjørn». NLM-utsendingen er lege på et sykehus i Etiopia med fem respiratorer til millioner av mennesker.

– Myndighetene anslår at 2,3 av totalt mellom seks og åtte millioner innbyggere i vår region vil bli smittet. Når epidemien vokser, forventer man at vi må ta imot 1000 koronapasienter hver måned i tillegg til de vi vanligvis behandler. I normale tider har vi kapasitet til omlag 500 pasienter og vi har fem ventilatorer (respiratorer, journ. anm.), sier «Bjørn», som arbeider i et område av Etiopia definert som sensitivt, og derfor blir anonymisert.

 

Kurser helsepersonell

Han er eneste anestesilege i området, og ettersom koronaviruset først og fremst angriper luftveiene, har anestesileger nøkkelroller i behandlingen av den.

– Da sykehuset vårt ønsket å kurse personalet i behandling av koronapasienter, ble jeg, sammen med to nasjonale leger, bedt om å utvikle et kurs som kunne egne seg for våre forhold. Min oppgave ble å utforme et forslag til hvordan vi praktisk skal behandle pasientene. Sammen har vi tre kurset de av sykehusstaben vi antar vil komme til å behandle koronapasienter, sier den erfarne legen.

Det regionale helsedepartementet fikk høre om kurset, og ba dem om også å undervise helsearbeidere fra andre sykehus i regionen.

– Dette er et lagarbeid, og jeg vil nedtone min rolle. Jeg har fått lov til å bruke mitt fag til å gi råd til enkeltmennesker og myndigheter i en vanskelig situasjon. Rundt meg er det flere dyktige fagfolk som bidrar på hver sin måte. Jeg er blitt tatt med på laget, selv om jeg i utgangspunktet er å regne som en utenforstående, sier «Bjørn».

 

Må prioritere pasienter

Han mener at sitt viktigste bidrag faktisk handler om å senke ambisjonsnivået i møte med en eventuell eksplosjon av smitte.

– Jeg har pekt på hvordan vi med begrensede ressurser bør møte en overveldende utfordring. Om vi skulle få flere ventilatorer, har vi svært få helsearbeidere som kan bruke dem forsvarlig. I denne situasjonen har jeg pekt på at vi må fokusere på de pasientene som kan nyttiggjøre seg enklere behandling. Dette vil også være flertallet av pasientene våre, mens vi dessverre kan gjøre lite for de kritisk syke, sier «Bjørn» og legger til:
– Min tenkning har vunnet gjenklang hos myndighetene, og behandlingsalternativet som planlegges håper jeg vil være mer realistisk i lys av de ressursene vi rår over.

Landet han arbeider i har foreløpig få bekreftede tilfeller av koronasmitte.

– Vi har enda ikke hatt en koronapasient i vår region. Derimot har nabolandene i nærhetene flere hundre koronapasienter, sier «Bjørn».

 

Fulle busser og kafeer

Livet i byen hvor han har arbeidet siden høsten 2019 går sin vante gang til tross for koronatrusselen.

– Det paradoksale er mangelen på respons i befolkningen på myndighetenes forordning om sosial isolering. Bussene er fulle og kafeene fulle av herremenn som møtes til te. Militærpoliti er satt inn for å implementere myndighetenes forordninger, men jeg er usikker på hvor helhjertet de er i sin nye oppgave, forteller han.

Myndighetene vil internere innbyggere som er mistenkt for å være smittet av korona. Ifølge «Bjørn» tror de fleste at folk vil søke hjelp når de blir alvorlig syke, men ingen vil gjøre det før de kjenner sykdommen på kroppen.

– Sikkert er det at ingen tror på isolasjon. Folk er avhengig av sitt daglige brød, få har kjøleskap og mange trenger den daglige inntekten, sier han.

 

Kona reist til Norge

Kona hans har dratt tilbake til Norge ettersom organisasjonen mente det var uforsvarlig å forbli i et område med begrenset behandlingstilbud for en epidemi.

– Jeg får lov til å være her av min kone og av NLM mens jeg får leve ut mitt kall til å tjene Gud og mennesker. For meg er dette stedet å være nå. Jeg synes NLM har gjort klokt i å ta individuelle hensyn når de har evakuert ansatte. En slik ordning har gjort det mulig å opprettholde arbeidet der organisasjonen og de ansatte synes det er forsvarlig. Samtidig ser jeg utfordringen i at det kan legge utilbørlig press på ansatte, mener «Bjørn».

Han er blitt et kjent ansikt i byen, ettersom han blir profilert gjennom en av myndighetenes informasjonsfilmer om koronasmitte.

– Mannen i gata kjenner meg igjen og i banken og på gata kaller de meg «doktor». I prosessen har jeg også blitt nærmere kjent med mennesker som sitter i nøkkelposisjoner. Jeg håper det er med på å styrke vår posisjon i samfunnet, avslutter «Bjørn».