Dag Erik Asdahl jobber for NLM i Vest-Telemark

Bilprosjekt på Kvitsund

Elvene ved Kvitsund har gjennom mange år vært med på å bygge opp og drive et kristent arbeid i bygdene rundt Kvitsund. Nå har imidlertid bilen de har brukt takket for seg etter mange års tjeneste.


Stort engasjement for kristent arbeid
Kvitsund ønsker å være en bidragsyter i det kristne arbeidet i områdene rundt, og nå har skolen tatt initiativ til en aksjon for å få på plass en ny bil til dette viktige arbeidet.

Reidun Nødland, diakon og tidligere leder for lagsarbeidet ved skolen, er en av de som har engasjert seg for at dette skal kunne skje. Hun har selv opplevd at ungdommer har kommet til tro på Jesus, og at Kvitsund-elever har fått vokse i sin tro gjennom å være med i denne virksomheten. 

Reidun er nå pensjonist, men er enda engasjert som frivillig og håper folk vil bli med på initiativet. Hun har selv lang erfaring med å spørre etter biler, bildeler, mekaniker og sjåfører. Det har blitt mye bønn – og mange bønnesvar kan hun fortelle. 

"Vi tror på en allmektig Gud som hører når vi ber, og nå trenger Kvitsund bil-forbønn! Vi har ikke økonomi til å kjøpe en sikker 9-seter til markedspris. Be derfor om at det må dukke opp en bil, enten som en gave eller til en pris vi kan leve med, slik at arbeidet med lagsteam kan fortsette, er oppfordringen fra Kvitsund. Hvis du har en egnet bil selv, eller kjenner noen som har det, håper hun du vil ta kontakt. 

Elever med på møtevirksomhet
Dag Erik Asdahl jobber som områdearbeider for NLM Region sør i Vest-Telemark, og er mye engasjert på Kvitsund. Han håper også det kan komme en ny bil på plass i løpet av den nærmeste tiden, ikke misnt for å kunne ta med seg elever ut på møtevirksomhet i området.

"Jeg ønsker Kvitsund kan fortsette å være en ressurs i det kristne arbeidet i området", forteller han. En 9-seter vil også komme godt med når koret skal opptre, når breddeidrett skal på tur eller når Kvitsund-standen skal fraktes fra A til B", forteller Dag Erik. 

Vil du være med å støtte?
Kan du tenke deg å være med og støtte bilprosjektet på Kvitsund med en gave? Det kan du i så fall gjøre det ved å overføre ønsket sum til kontonummer 8220 02 90441. Husk å merke betalingen med «bil» 🙂