Aster Kaysi, ektemannen og datteren utenfor huset sitt

Bistand med ringvirkninger

Aster Kaysi måtte droppe ut av skolen. Men takket være et bistandsprosjekt i Benna Tsemai i Etiopia er hun tilbake på skolebenken og har fått et levebrød.

Prosjektet er lokalsamfunnsbasert og drives av Sørvest-synoden til Mekane Yesus-kirken og lokale myndigheter med støtte fra NLM. Leder for bistandsarbeidet i NLM, Elin Vannes, forteller at arbeidet har pågått i ni år, og at det hvert tredje år flyttes til nye landsbyer i området.

 

Lokal ledelse

Prosjektet ledes av en kommunal utviklingskomité med Abraham Anjulo som prosjektleder. Alle som er involvert er rekruttert fra lokalbefolkningen. For eksempel er kommunens jordbruksrådgivere og helserådgivere ansvarlige for kurs.

– Noen av oppgavene har vært å bygge skoler, helseposter og veterinærposter. NLM har finansiert bygningene med støtte fra Norad, forteller Vannes.

Størstedelen av prosjektet handler om kursing, spesielt for kvinner, blant annet i familieplanlegging og andre helsetema. Det blir gitt opplæring i dyrehold og dyrking av grønnsaker og frukt.

– Mais og hirse blir tradisjonelt dyrka i regntiden, men ved å lære om vanning kan det også dyrkes på andre tider av året. Dyrking av grønnsaker forebygger sykdommer ved at folk får et mer variert kosthold, og noen får også inntekter ved å selge grønnsaker, forteller Elin Vannes.

 

Foregangskvinne

Aster Kaysi er en av kvinnene i selvhjelpsgruppen i dette prosjektet og er i dag en foregangskvinne i sin landsby, Golidia. Hun er gift og har en datter, og etter fødselen fikk hun oppfølging og opplæring på en av helsepostene som kom i drift ved hjelp av prosjektet. 

Opplæringen Aster Kaysi har fått, har hun delt med sin mann, og de ble enige om å satse på grønnnsaks- og fruktdyrking. I tillegg til selv å få et bedre kosthold og helse, selger de grønnsaker. Dette ga dem inntekter slik at de kunne bygge sitt eget hus. 

I hagen til Aster Kaysi og familien vandrer det fjærkre, og de har planer om å utvide husdyrholdet med geiter og okser. På den måten vil inntektene øke og kan blant annet finansiere skolegang for henne selv og datteren.