Abidjan

Diakoni til de mest sårbare

NLMs arbeid i Elfenbenskysten drives nå av nasjonalt ansatte. Alle utsendinger fra Norge har reist hjem.

Ismael Koné er regnskapsfører for NLM i Abidjan. På kontoret er det for tiden god plass. Hjemmekontor er unødvendig. Koné forteller til Utsyn om en krevende tid for landet.

– Det er vanskelig for folk å leve med de begrensningene som er satt. Nedgang i økonomisk aktivitet gjør at husholdninger med lav inntekt nå sliter med å få endene til å møtes, sier han.

Ismael Kone
Ismael Kone:Regnskapsfører, NLM Vest-Afrika. Privat

I Elfenbenskysten er det i skrivende stund registrert godt over tusen smittetilfeller av covid-19-viruset. Myndighetene har for lengst iverksatt strenge hygieniske tiltak, og innført nasjonalt portforbud om natta.

 

Holder kontakt

Pandemien påvirker selvsagt arbeidet NLM driver i den vestafrikanske staten. Bevegeligheten er begrenset, og regnskapsføreren har daglige videomøter med Island, hvor NLMs stedlige representant for tiden befinner seg.

– Vi har stoppet all reisevirksomhet. Alle gudstjenestene og andre former for møter også. I landsbyene i nordområdene, har vi utsatt ungdoms- og kvinneleirene. I tillegg til flere seminarer. Frykt for sykdom gjør at vi heller ikke får besøkt våre brødre og søstre slik vi ønsker. Det gjør at det er vanskelig å følge og bygge dem opp på en god måte, sier Koné.

– Hvordan holder dere kontakten med de kristne som nå ikke kan komme til kirkene?

– I Abidjan holder vi kontakten med dem via telefon, men vi forsøker av og til å ha hjemmebesøk med strenge forholdsregler. Vi holder kontakt med de trofaste minst en gang i uken. Vi arrangerer også bønnetider via digitale plattformer som WhatsApp.

 

Støtter de mest utsatte

NLM i Elfenbenskysten samarbeider også med helsemyndighetene, og har vært i flere informasjonsmøter hos dem. NLM planlegger nå å donere sanitærmateriell til helsesentrene i nord. Igjennom NLMs diakoniprosjekt, støttes også medlemmene i kirkene med blant annet mat og hygieneprodukter.

– Vi ønsker å støtte de mest utsatte familiene med ris, pasta, olje og såpe. Vi distribuerer også radioer og minnekort med kristent innhold, forteller Koné.

Tilslutt ønsker han å takke misjonsfolket i Norge.

– La oss be for hverandre, selv om vi bor langt fra hverandre. Til tross for usikkerheten rundt denne pandemien, er vi fortsatt håpefulle i Jesus Kristus. For oss er det viktig å være tilstede hos våre brødre og søstre i denne vanskelige perioden, avslutter Ismael Konè.