Victor Gutierrez, evangelist i Comina

Nybrottsarbeid i Conima

Conima distriktet ligger ved Titicaca sjøen, litt over 3800 moh. Området er kjent for rosene sine og blir kalt landet med det evige våren. Her har den nasjonale kirken startet nybrottsarbeid.

Befolkningen i Conima er Aymara, en urbefolkningsgruppe som hører til høyfjellet rundt Titicacasjøen i Peru. Hverdagslivet her er vanskelig. De fleste har jordbruk som næringsvei, men til tider tar hagl og frost knekken på avlingene og da har de lite annet å lene seg på.

 

Unådd folkegruppe

Ifølge Joshua Project, et forskningsinitiativ som kartlegger den globale misjonssituasjonen, er Aymara urbefolkningen blant folkeslagene i verden som er unådde. Den nasjonale kirken i Peru utrykker i sin visjon et mål om å være en misjonerende kirke. Som følge av dette har kirken bestemt seg for å starte nybrottsarbeid blant Aymara og har ansatt en evangelist for å starte arbeidet.

 

Nasjonal evangelist

Victor Gutierrez Condori ble ansatt av den nasjonale kirken for å starte med nybrottsarbeid i Conima i februar i år. Han er trygg i sin kristne tro, kjenner godt kirken i Peru og brenner for å dele evangeliet. I tillegg hører han til aymara befolkningen. Dette gjør at han er spesielt egnet for arbeidet.

Victor vokste opp i en av kirkene som misjonen var med og startet. Som voksen har han hatt en sentral rolle og bidratt mye i en av menighetene i Juliaca. Han er gift og har 5 barn. Han bor nå i Conima.  

Frem til det landsdekkende portforbudet ble innført 16 mars, pålagt av den peruanske regjeringen på grunn av coronaviruset, besøkte Victor naboene for å fortelle om Jesus og invitere til et kristent fellesskap i kirken. Under besøkene pleier han å hjelpe til med arbeidet på marken og får dermed innpass hos de han besøker.

 

Bygning klar til bruk

Det er tenkt at kirken i Conima tar i bruk en bygning som den nasjonale kirken har arvet fra den tid misjonen og Digni arbeidet med et bistandsprosjekt for mange år siden. Inntil nylig var bygningen tom og i dårlig fatning. Noe av det første Victor gjorde var å få med kristne brødre og søstre fra nabolandsbyen, Moho, til å rydde og pusse opp bygningen og den er nå klar til bruk.

 

Møtte lokal skepsis

Da de begynte med rydding og oppusning møtte de på et problem. Folk fra nabolaget protesterte på at «fremmede» tok i bruk lokalet. Det hadde vært tomt og forlatt i så mange år og de hadde en vis eierskapsfølelse til lokalet og tomten. Men når Victor forklarte at formålet med oppussingen var å starte en kirke der ble tonen annerledes.

De ble glade og takknemlige for at noen ønsket å starte ei kirke hos dem.

Victor er takknemlig for at han kan jobbe med med nybrottsarbeid og ønsker forbønn for arbeidet i Conima. Hans håp og mål er å se en levende og misjonerende kirke i Conima som er til velsignelse for hele regionen.