Fra regionkonferansen på Fangekasa 2019

Årsmøte for Region øst 22. september

Regionstyret har besluttet at det utsatte årsmøtet i NLM region øst skal avholdes tirsdag 22. september. Årsmøtet blir i Misjonssalen i Oslo klokken 18.00.

Regionstyret har tidligere vedtatt å utsette årsmøtet i regionen med et mål om å kunne gjennomføre det i løpet av tidlig høst 2020. På siste regionstyremøte fulgte regionstyret opp saken, og gjorde vedtak om å fastsette utsatt regionårsmøte til tirsdag 22. september 2020.

 

Pga. smittevernrestriksjoner under koronapandemien blir dette et delegatmøte tilrettelagt etter gjeldende retningslinjer for smittevernberedskap.

 

Programmet tenkes tredelt:

Velkomst, tale, sang og fellesskap

Årsmøtesaker: Årsmeldinger, innkomne saker og valg

Samtale med aktuell tematikk

 

Regionårsmøtet blir altså et kveldsmøte, og vil vare i ca. tre timer. Årsmøtet forbeholdes delegater og inviterte av hensyn til smittevernberedskapen.

 

Program, innkalling og aktuelle dokumenter vil bli sendt til alle misjonsfellesskap senest fire uker før årsmøtet.

 

På vegne av regionstyret

Ernst Jan Halsne

Regionleder