Diagram økonomi

Gledelige tall tross korona

Gaveinntektene for Region sørvest viser flere gledelige tall på tross av koronatider. Fast givertjeneste og enkeltgaver har steget med nesten 1,4 millioner kroner.

Regnskapstallene ved utgangen av mai måned for Region sørvest viser en gaveinntekt på 14,3 millioner kroner. Dette er godt og vel en million under budsjettet. Sammenlignet med fjoråret viser regnskapstallene en nedgang på 400.000. Årsaken til at vi ligger under både budsjett og fjoråret er liten virksomhet grunnet følgene av koronaviruset.

Fast givertjeneste har derimot en gledelig økning på 400.000 i forhold til i fjor. Det samme med enkeltgaver som har steget med 600.000 og giro gjennom Utsyn som har økt med 300.000. Gaver fra misjonsfellesskap og kollekter har gått ned med ca. 1,4 million kroner.

Driftsutgiftene, som er på 7,9 millioner kroner, ligger 2,6 millioner under budsjettet, og er 1,9 millioner lavere enn ved utgangen av mai i 2019. Hovedgrunnen til nedgangen er reduserte lønnskostnader på godt og vel en million kroner på grunn av permitteringer.

Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 8,25 millioner kroner. Dette er godt og vel 2 millioner kroner mer enn både budsjett og regnskapet ved same tidsrom i fjor.

Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av mai måned overført 950.000 til NLM sentralt. Dette er 1,14 million mindre enn ved utgangen av mai måned i 2019.

- Vi kjenner trang til å formidle en hjertelig takk til våre misjonsvenner som har stått med i trofast givertjeneste selv om møtevirksomheten har stanset opp. Det er utrolig godt å kjenne på et slikt samhold når det røyner på, sier en glad og lettet regionleder Kolbjørn Bø.