Kollekt

Gavetall pr august

Vi er veldig glade for at gaveinntektene i regionen holder seg oppe tross redusert aktivitet siste månedene. Tusen takk for trofast givertjeneste!

Foreløpige gavetall pr august er på 6,4 millioner kroner for NLM region nordvest. Dette er 80 000 under budsjett pr. august, og 200 000 lavere enn samme periode i 2019.

Vi er oppløftet over at gaveinntektene ikke har hatt en større nedgang. På grunn av avlyst regionmøte, er kollektinntekter betydelig redusert fra året før. Under regionmøte i 2019, kom det inn 190 000,- i kollekter. Vi ser at inntekter fra misjonsfellesskap, gjennom foreningsmøter og offentlige møter, har gått litt ned, men det som er gledelig er at gavene har holdt seg nokså stabile på grunn av økte gaver via vipps, giro og enkeltgaver. Mange forsamlinger har også opprettholdt aktivitet gjennom digitale møter og mindre samlinger. Dette har vært viktig for kontinuiteten i arbeidet vårt. Den aller største årsaken til gode gavetall, er fast givertjeneste, som har økt med vel 100 000 fra samme tid i fjor.

 

Gaver pr august 2020
Region nordvest

 

 

Permitteringer

I mars ble mange ansatte i Region nordvest helt eller delvis permittert. Dette var nødvendig både fordi alle møter ble avlyst, men også fordi NLMs inntekter ble redusert. Etter hvert som restriksjonene i samfunnet har blitt tatt bort, har også permitteringene blitt redusert. De fleste ansatte i region nordvest var tilbake i full jobb før ferien.

Permitteringene har redusert lønnsutgiftene kraftig. I perioden er besparelsene i vår region på lønnskostnader på ca en halv million. I tillegg kommer sparte lønnskostnader ved leirstedene.

 

Gjenbruk

Stengingen av gjenbruksbutikkene har ført til stor nedgang i inntektene til NLM. Vi har ikke fått oppdaterte tall for sommeren enda, men pr. mai var inntektene fra butikkene her i regionen 900 000,- lavere enn samme periode i fjor. Butikkene i vår region har nå åpnet igjen, med noe redusert åpningstid. Vi håper at aktiviteten ved gjenbruksbutikkene raskt kan komme tilbake til normalen igjen, og at butikkene igjen fylles med varer og mennesker.  

 

Takk

Stengte gjenbruksbutikker og avlyste arrangement førte til en dramatisk situasjon for NLM. Stabile gaveinntekter og reduserte kostnader gjør at situasjonen ikke ser fullt så dramatisk ut lenger. Aktiviteten ved leirstedene våre øker også, og leirer er i gang. Vi er likevel spente på høsten, og mulighetene for å opprettholde møte-, forenings- og leiraktiviteten. Størsteparten av gaveinntektene vet vi kommer i de siste månedene av året.

Vi vil oppfordre til å samles så mye som mulig, og til å ta smittevernråd på alvor. Vi trenger hverandre i de lokale fellesskapene. NLM trenger levende fellesskap som kan dele evangeliet i Norge og gjøre det mulig og fortsatt drive misjon internasjonalt.

Takk til hver enkelt som har bidratt ekstra i denne krevende tiden. Takk for gaver og forbønn.