Fra mannshelga i 2019

Ny mannsweekend på Utsyn

18-20 september er det klart for ny mannsweekend på Utsyn Misjonssenter på Finnøy. Det er tredje året på rad den arrangeres, så nå kan det trygt slås fast at det er en tradisjon som er kommet for å bli.

Daglig leder ved Utsyn Misjonssenter, Sissel Marie Bjerga, og resten av komitéen var spente når invitasjonen til helga i 2018 gikk ut. Forventningene ble innfridd. 33 stk kom første året, i 2019 kom 45 stk, så alt ligger til rette for god deltakelse også i 2020.

Når man ser på spennet i alder på deltakerne, så kan man slå fast at mannsweekend har fått en renessanse. Menn i alderen 20-80 år kom til Utsyn og bidro til flotte samlinger om Guds Ord.

Solid forkynnelse om aktuelle tema, sterke vitnesbyrd, god mat og godt felleskap har bidratt til å gjøre denne helga på Utsyn til et høydepunkt for mange.

Styrer på Utsyn Sissel Marie Bjerga og komitemedlem Bjarne Ydstebø
Privat

Komiteen består av Lars Vårdal, Bjarne Ydstebø, Stian Vadla, Jo Sølve Dalane og Werner Larsen. De håper at helga kan bli til oppbyggelse, inspirasjon og hjelp til kristne menn inn i arbeidsliv, ekteskap og familieliv og inn i forsamlingsliv der den enkelte hører hjemme.

I år er det Stein Solberg og Øivind Ruud Kringstad som blir med som talere. Tema er "For ei tid som denne". Påmelding og mer informasjon ligger på NLM sine hjemmesider. Man kan også melde seg på ved å ringe regionskontoret.

Velkommen til Utsyn Misjonssenter på Finnøy til ei oppbyggelig helg i godt felleskap!