Fra Tau misjonsforsamling

Nå legges vårens reiseruter

Det er tid for å planlegge møtene for våren 2021. På noen bedehus er det faste møter hver uke, mens på andre steder er det plass til flere samlinger.

På grunn av korona, ble fristen for å spørre etter talere for våren utsatt. Fristen for å sende ønsker om hovedstyrets arbeidere gikk egentlig ut i går, 9.8, men de blir ikke sendt hovedkontoret før på fredag 14.8.

Mange foreninger og lag har sendt inn sine ønsker om talerhjelp, mens andre har kanskje glemt det? Ønsker meldes til reiserutesorvest@nlm.no eller tlf. 97672647. HS vil være klar med sin rute 1.10. Frist for å spørre etter regionens forkynnere er 6. oktober.

Om mulig er det mer nødvendig enn noen gang, å samles om Guds ord i de helliges samfunn. Det er forkynnelsen av Ordet som skaper og opprettholder troen i hjertene. Og skal nye bli vunnet for himmelen, må Guds ord forkynnes. Vær derfor frimodig og spør etter taler til møteuker, helger eller enkeltmøter.

Takk at du vil være med å legge til rette for forkynnelsen av Guds ord for store og små!