Tone Marie og Kristoffer Ueland med sønnen Markus

Tone Marie og Kristoffer Ueland til Peru

Hovedstyret har antatt Tone Marie og Kristoffer Ueland som misjonærer i Peru. På grunn av korona pandemien er utreisen utsatt til neste sommer.

Kristoffer Ueland er på vinterhalvåret forkynner i Region-Sørvest. Han er født på Jørpeland, men flyttet senere til Sandnes. Kristoffer er gift med Tone Marie fra Sørlandet, og i sommer fikk de sønnen Markus. Tone Marie er utdannet lærer og er ansatt ved Tryggheim Forus. De bor på Klepp Stasjon.

De forteller at de etter planen skulle reise ut til Peru i januar 2021, men på grunn av korona-situasjonen så ble det utsatt. Tone Marie har kjent på et kall til å reise ut til Sør-Amerika i flere år. Hun har tidligere vært i Bolivia og har et hjerte for folket der. Kristoffer har tidligere ikke kjent på noe misjonærkall til Sør-Amerika, men etter at han traff henne, så måtte han ta stilling til dette.

Han sier at da han tenkte og bad over dette, så opplevde han at Gud også kalte han til å reise til Sør-Amerika. -En gang når jeg bad over dette, så kom Apostlenes gjerninger kapittel 16 for meg: «Om natten hadde Paulus et syn: Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da opplevde jeg det som om Gud sa: Kom over og hjelp oss! Jeg kjente det som et indre kall og en dragning til å dra til Sør-Amerika. Når vi skal ut til Peru for å forkynne evangeliet, så er det godt å tenke på Jesu løfte: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Så legger de til at de ønsker at misjonsfolket vil være med å be for dem. Be for forberedelsene, for språkopplæring, for korona-situasjonen i Peru, og at de må få gå i Guds ferdiglagte gjerninger.