Den nye formannen i regionstyret.

Ny ledelse i regionstyret

På sitt møte i regionstyret, torsdag den 17. september, ble regionstyret konstituert med ny ledelse.

Jostein Skartveit, Vedavågen/Karmøy ble valgt til formann

Helge Vatland, Stavanger, valgt til nestformann

Som medlem i Arbeidsutvalget sammen med formann og nestformann ble Brynhild Samuelsen valgt.

Hilsen fra den nye formannen: 

Vi i regionstyret, takker for tilliten misjonsfolket har gitt oss. Vi takker for forbønn!
«Derfor, mine kjære brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, idet dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.» 1Kor. 15,58