Fra hovedsamlingen på Tryggheim vgs.

Regionårsmøte med fokus på mulighetene

Både gjennom tale og innledning til samtale ble deltakerne gitt inspirasjon til frimodig tjeneste i en krevende tid.

Historisk regionårsmøte

Årets regionmøte for Region sørvest ble gjennomført lørdag den 12. september som en endagssamling, desentralisert.

Hovedsamlingen på Tryggheim vgs på Nærbø, og det var også rigget til samlinger på Randaberg forsamlingshus og Misjonshuset i Haugesund.  Det var møteoverføring fra Tryggheim, og under samtalene ble de aktuelle bedehusene koblet opp slik at en der også deltok med sine innlegg.

Fra bibeltimen

Åndelige briller.  Forsamlingene fikk møte en medarbeider som deltar i sensitivt arbeid.  Her ble forsamlingen minnet om at vi trenger «åndelige briller» slik at vi ser de åpne dører rundt oss. «Herren må bruke oss i Norge også, og ikke bare i andre land.»

Talen.  Leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid var taler.  Han hadde som tema, «Derfor mister vi ikke motet», med utgangspunkt fra kapitelene 2 og 3 i Efeserbrevet. Han minnet blant annet om at møte med Jesus forandret forholder både til Gud og medmenneskene, og understreket at det er en nådelinje som binder oss sammen.

Sang.  Morten Samuelsen deltok med flotte egenproduserte sanger.

Fra årsmøtet:

Antall utsendinger.  Totalt var det registrert 228 utsendinger, med 116 på Tryggheim, 71 på Randaberg og 41 i Haugesund.

Regionstyret årsmelding.  Regionleder Kolbjørn Bø presenterte regionstyrets årsmelding og gav et innblikk i arbeidet i regionen. Møtevirksomheten er en viktig del av arbeidet, og denne er representert i hele regionen. Bø minnet også om de store antallet barn og unge, 1965, som daglig er samlet på regionens barnehager og skoler. 

Gaveinntektene på 48,75 kroner viste en økning på 1.06 millioner i forhold til 2018, mens utgiftene var økt med 1,8 mill kroner.  Mesteparten av utgiftsøkningen var knyttet til økt bemanning.  Regionbidraget ble på 29,2 mill kroner.  

Fra BUR.  Johannes Olsen og Arnt Magne Granberg presentere meldingen fra BUR, og delte glimt fra arbeidet.  De minnet om at leirarbeidet trenger flere ledere for at virksomheten skal kunne opprettholdes.

Fra samtalen om arbeidet

Innledning.  Regionleder Kolbjørn Bø innledet til samtalen med temaet: «Misjon i koronatider. Han delte erfaringene og opplevelser fra da landet ble stengt ned for et halvt år siden, og medarbeidere måtte permitteres.  Selv om mye av virksomheten nå er i gang, har denne perioden spesielt gått ut over barn og unge og tilbudene til dem. Bø minnet om at vi må se mulighetene for videre arbeid. 

Regionen opplever at 90 ungdommer ønsker å delta på konfirmantopplegget, og det må lages kreative løsninger slik at alle får mulighet til å delta på samlinger.

Fra innleggene fra deltakerne.  Det var seksten som deltok i samtalen om arbeidet i regionen.  Her ble forsamlingen blant annet minnet om at vi må så på mulighetene i vårt arbeid i stedet for begrensningene og problemene. 

- de digitale løsninger vi har i dag gir muligheter til nytenkning.  For ungdom kan Gaming være en mulighet, mens andre har hatt spesielt nytte av de kristne radiosendingene.  Så er det også viktig å ha kontakt med de som ikke kommer på møter gjennom aktiv bruk av mobiltelefonen.

- Forsamlingen ble også minnet om hvor viktig det er at våre kristenliv både tar inn føde og gir videre budskapet om Jesus.  Hvis ikke kan våre liv ende opp som en sump.