Samlingsfest Thyve bedehus 16-9

Samlingsfest på Thyve bedehus

Tirsdag 22. september var representanter fra de ulike arbeidslaga til NLM i Rennebu, Oppdal og Lønset samla til samlingsfest på Thyve bedehus i Oppdal.

Samlingsfesten synliggjør at vi står sammen om å være nådefellesskap der vi bor og at vi står sammen om oppdraget «Verden for Kristus».

Unge og eldre

Forsamlinga på Thyve bedehus hadde en ganske høy gjennomsnittsalder. Men det var godt å se at på Thyve er det noen yngre som er med i ledelsen.

Thyve bedehus andakt revidert
Påminnelse:Andakten fra Fredagsklubben Vårblomst ga en god påminnelse om arbeidet blant barn og unge Atle Ølstørn

Andakt fra barnelaget

Johan Jensen, leder i Daggry misjonsforening nedpå Auna, ledet kvelden. Ved siden av ham på podiet sto andakten fra siste samling i barnelaget Fredagsklubben Vårblomst som samles på Thyve bedehus på fredager. Flipoveren med andakten stod framme for å minne forsamlingen om arbeidet blant barn og unge. 

Drøm om flere felles møtepunkt

I en samtale i etterkant av møtet delte Johan Jensen noen drømmer for framtida:

«Kanskje er det mulig å skape noen felles møtepunkt mellom Rennebu, Oppdal og Lønset?  Vi er mennesker i forskjellige aldergrupper og forskjellige livssituasjoner. Det må vi ta hensyn til når vi planlegger slik at det blir gode møtepunkt for alle med Bibel, sang, misjonsinspirasjon og kaffe. Vi har gode erfaringer med familiefester og sangkvelder. Kanskje kan vi fra Oppdal, Lønset og Rennebu møtes 3-4 ganger i året?»