Thorvald Handeland gjenvalgt til regionstyreleder

God stemning under regionårsmøtet

Regionstyret har konstituert seg med Thorvald Handeland som leder. Barne og ungdomsrådet, BUR konstituerer seg i løpet av oktober.

 

 Nytt regionstyre, BUR og valgkomitè ble valgt på regionårsmøtet som ble avholdt i Misjonshuset i Kristiansand lørdag 26.september. Årsmøtet skulle vært avholdt 9.mai, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien. Nærmere 100 misjonsvenner var med under årsmøtet, 68 av disse var delegater. Smittevernhensyn ble tatt for å kunne gjennomføre arrangementet.

Kraftstasjon

Jon Lia, pastor i Misjonssalen i Mandal holdt bibel og visjonstime. Han understreket blant annet at vi trenger å bygge sterke fellesskap slik at de blir kraftstasjoner som vi kan bygge videre på. Jesus kan skape noe nytt også i dag. Hvem tror du Han ønsker å fylle å bruke? Det kan vel ikke være deg?

 

BUR- I love you

Årsmeldinger fra regionen og fra BUR ble lagt frem sammen med regnskap og budsjett.

I forbindelse med fremlegg av årsmeldingen for BUR understreket en av delegatene viktigheten av barne- og ungdomsrådet. Hvordan kan vi som forsamling ruke der, ble det spurt. Og innlegget fra en engasjert utsending ble avsluttet på følgende måte; BUR – I love you, kom og hjelp oss med barne- og familiearbeidet.

 

Samtale om arbeidet

Det ble også en god samtale om arbeidet, og flere var framme og hadde innlegg. Der var både gjenbruksbutikkene, Norsjø, ungdomsarbeidet, Kvitsund, brannen for arbeid i Setesdal og arbeidet blant våre nye landsmenn nevnt. Og det ble oppfordret til å tenke misjon i nærmiljøet. Når det gjelder spørsmålet om hvordan regionen skal bruke sine ansatteressurser ble det understreket at både forsamlingsarbeid og arbeidet i smågruppene er viktig. Vi må ikke glemme små lag og foreninger.

I forbindelse med saken om Norsjø vedtok regionårsmøte å komme med følgene hilsen fra årsmøtet; «Regionmøtet takker for informasjon om Norsjø og salgsprosessen. Regionmøtet har lyst til å si til ansatte og styret for leirstedet og frivillige medarbeidere, en hjertelig takk for et stort arbeid i Guds rike gjennom mange år».

 

Møte med arbeidere

I løpet av årsmøtet var det også intervjuer med flere av våre arbeidere. Jon Lia og Sverre Høgsås ble intervjuet om deres arbeidsoppgaver henholdsvis i Mandal og på Evjetun. Marie og Juan Pablo Vargas er våre utsendinger i Peru, men de er nå i Norge på grunn av koronapandemien, og de fortalte om sine opplevelser med portforbud i Peru og videre hjemreise til Norge. De er pr. nå permitterte fra sin tjeneste i misjonen.

 

Valg

Regionstyret består nå av:

Thorvald Handeland – styreleder

Kristen Salmelid – nestleder

Kristin Hauan

Snefrid Axelsen

Svein Andersen

Njål S.Kristensen (1.vara)

 Tollef Byrkjedal, (2.vara)

 

BUR består nå av:

Knut Arild Espegren

Thomas Galteland

Marit L.Kristensen

Sebastian Hauan

Bjørg Inntjore

BUR konstituerer seg senere denne måneden.

 

Valgkomiteen består nå av:

Steffen Røykenes

Maren Bøe

Marit Andersen

Hans Arne Rogn

Per Øyvind Skutlaberg

Helge Norheim (1.vara)

 

Regionårsmøtet 2021 blir 24.april i Q42 i Kristiansand. Sett av datoen allerede nå.