Skjermdump av Til Helhets nettside.

Nye vedtekter og nytt styre i Til Helhet

I høst har det blitt utformet nye vedtekter for kontaktforumet Til Helhet, som NLM er medlem av. Nå er det mulig for både enkeltpersoner og enkeltstående menigheter å bli medlemmer.

De siste årene har det vært mye debatt om Til Helhet. Blant annet er forumet feilaktig blitt beskyldt for å drive med såkalt «homoterapi» eller «konverteringsterapi». Parallelt med mye mediestøy valgte Frikirken, Laget, Misjonsforbundet å trekke seg fra forumet i løpet av 2019-2020.

Dagens medlemmer av Til Helhet er NLM, Normisjon, Indremisjonforbundet og Ungdom i Oppdrag.

 

Nye vedtekter

Denne høsten er det blitt utformet nye vedtekter for forumet. Disse gjør det nå mulig både for enkeltpersoner og for enkeltstående menigheter å bli medlemmer i Til Helhet.

Vedtektene slår fast at «Til Helhet vil holde fram det positive synet på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver» og at «ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv». Det slås også fast at «Til Helhet er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess».

 

Ny styreleder

På en ekstraordinær generalforsamling i Til Helhet 9. november ble Ole Gramstad Jensen valgt til ny styreleder for Til Helhet. Han jobber som advokat, går i i IMI-kirken Kollektivet i Oslo og har sterke bånd til Ungdom i Oppdrag.

– Jeg takket ja til utfordringen om å være styreleder i Til Helhet fordi jeg mener organisasjonen gjør et svært viktig arbeid, og vi står overfor en fase hvor det kan være hensiktsmessig med juridisk kompetanse i ledelsen. Jeg er også glad for å kunne gi Jens Fredrik Brenne noe avlasting i den delen av arbeidet som knytter seg til organisasjonsbygging og struktur, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran, sammen med styret, sier Gramstad Jensen.

Styret for Til Helhet består av fem andre medlemmer, blant dem er tidligere styreleder Jens Fredrik Brenne.