Penger

Økte gaveinntekter

Gaveinntektene i regionen pr utgangen av september ligger 1,2 millioner kroner over fjoråret.

Grunnen til det gode resultatet er særlig økning i faste gaver og enkeltgaver.

– Det er grunn til å glede seg over økte gaveinntekter. Misjonsarbeidet er avhengig av givere både til arbeidet i regionen og ute på misjonsfeltene. En varm takk til alle som trofast har gitt, og for at vi fortsatt kan regne med dere, uttaler regionleder Ernst Jan Halsne.

En stor del av inntektene kommer i slutten av året. Det knytter seg derfor spenning til hvordan resultatet vil bli når året er omme.

Regnskapstall (i millioner kroner) pr utgangen av september 2020:

Enkeltgaver 1,7 (0,6 over fjoråret)

Fadder/fast giver 8,1 (0,6 over fjoråret)

Generelle gaver fra misjonsfellesskap 2,8 (0,1 over fjoråret)

Gaver totalt 14,2 (1,2 over fjoråret)

Inntekter totalt 14,9 (0,8 over fjoråret)

Lønnskostnader 6,7 (0,4 under fjoråret)

Utgifter totalt 8,3 (1,4 under fjoråret)

Regionbidrag 6,6 (2,3 over fjoråret)


Gaver kan sendes til NLM region øst på Vipps nr. 51325