Kjersti Lilleaasen og Jarleif Gaustad leder konferansen

Fellesskap 21 blir lokalt

Konferansen Fellesskap 21 blir arrangert i hele landet den 13. mars 2021.

Lederkonferansen Fellesskap 21 for alle frivillige ledere og ansatte i NLM og NLM ung arrangeres 13. mars 2021. Konferansen som egentlig skulle vært et sentralt helge-arrangement i Oslo blir isteden komprimert til én dag.

 

Videooverføringer

– Vi var nødt til å planlegge noe vi visste vi kunne gjennomføre. Dessuten har vi erfart at dette er en god måte å arrangere fellesopplegg på, og det blir lettere tilgjengelig for folk rundt i regionene, sier Jarleif Gaustad, leder for fellesskapsutvikling i NLM Norge.

Det vil bli lokale samlinger i bedehus og forsamlinger rundt om i regionene. Inspirasjonsdelen blir felles ved at de lokale samlingene får undervisning på videooverføring fra Oslo. Samtalene og annet program blir ledet og gjennomført lokalt.

– Mye av hensikten med fellesskapskonferansen er nettopp å bygge fellesskap med andre i tjeneste, så vi ønsker å legge til rette slik at vi får til det på en best mulig måte utfra de restriksjonene vi nå har, forteller han.  

 

Lokalt arbeid

På konferansen pleier man å bli inndelt i nettverksgrupper ut ifra den tjenesten man har i fellesskapet. Gaustad forteller at det i år ikke blir tjenestebaserte grupper, men isteden lagt til rette for samtaler om det lokale arbeidet fremfor den spesifikke tjenesten. Det blir derfor denne gangen en god mulighet til å se det større bildet på tvers av tjeneste med barn, tenåringer, studenter, forkynnelse, sjelesorg, lovsang, bønn, ledelse og flerkulturelt arbeid.

Han håper restriksjonene i mars vil tillate litt større lokale samlinger slik at man kan møte folk fra andre fellesskap.

– Vi prøver å legge til rette for at forsamlingsmedlemmer fra ulike steder kan møtes på de lokale samlingene slik at de kan finne sammen og bygge fellesskap på tvers av forsamlingene sine.

Program, påmelding og mer informasjon kommer, ifølge Gaustad, på nettsiden og facebook.