Kirka i Anansaya

Hvem, hva, hvor?

Vi har i dag arbeid og kirker på mange ulike steder i Peru og Bolivia. Men hvordan startet det hele? Og hvor er vi i dag?

Hvordan det startet

I 1978 kom de første misjonærene fra NLM til Sør-Amerika, rettere sagt til Peru og Bolivia. Spansk ble lært, og nye relasjoner ble bygget. Man samlet noen til å lese sammen i Bibelen, og slik startet de en husmenighet. Det var starten på det vi i dag kjenner som IEL-P, den luthersk evangeliske kirka i Peru.

I 1978 reiste også noen misjonærer til Bolivia. De startet i Cochabamba med språk, både spansk og quechua. Deretter gikk turen til fjellbyen Potosi, der det også ble startet en kirke.

 

Ilustrasjonskart

I samarbeid med nasjonale medarbeidere har vi prøvd å lage et kart som viser hvor vi er i dag, og hvordan vi startet. Det er ment som en illustrasjon, ikke en fasit, for å øke kjennskapen til hvor vi er. 

kart peru2
Ilustrasjonskart Peru:Kartet viser i hvilken by det hele startet, og hvordan menighetsplantingen har spredt seg utover det sørlige Peru. Pilene viser bare hvem som startet arbeidet, ikke hvordan det har blitt ført videre. I dag er det, i følge kirkepresidenten 43 registerte kirker. I dag har vi misjonærer i Arequipa, Tacna og Cusco. Svein Harald Lindtjørn
Kart Bolivia
Ilustrasjonskart Bolivia :Kartet viser i hvilken by de hele startet, og hvordan arbeidet har gått fremover. Pilene viser bare hvem som initierte arbeidet, ikke hvordan det har blitt ført videre. I dag har vi en misjonær i byen hvor det hele startet, Cochabamba. Svein Harald Lindtjørn

Ordet har spredd seg, og nye forsamlinger dukker opp. Men ennå er mye ugjort. Bli gjerne med å be for de kristne, og for de unådde i Peru og Bolivia.