Fellesskap 21

Fellesskap 21 i NLM region øst

I 2021 legges det opp til dagskonferanser ulike steder 13. mars.

Den nasjonale fellesskapskonferansen Fellesskap 21 blir ikke gjennomført på normal måte i 2021. Det legges opp til dagskonferanser på utvalgte steder lørdag 13. mars 2021. Det blir spilt inn felles program på forhånd, men en del av programmet skjer også lokalt gjennom samtaler og workshop.

Info om hvilke steder dette blir i Region øst kommer vi tilbake til.

Vi håper og ber om at dette kan bli gode og viktige møtepunkter for ansatte og frivillige, der vi får mulighet til å møtes fysisk, samles om Guds ord, samtale om arbeidet, og få inspirasjon og påfyll til tjenesten i fellesskapet.

Hold av datoen, og følg med på nlm.no/ost og sosiale medier for mer informasjon etter hvert som ting kommer på plass.

Les mer om Fellesskap 21 her.

Her finner du Facebook-eventen.

Fellesskap 22 gjennomført fra 11-13.mars 2022.