Barnehagen

40 år i barnehagen

Barnehagehverdagen har endret seg mye på de 40 årene Sissel Solbu har arbeidet og vært styrer i Misjonshusets barnehage på Gjøvik.

Sissel har nå bestemt seg for å fratre, og i den forbindelse har vi gjort et intervju med henne.

– Hva var grunnen til at du begynte å arbeide i Misjonshusets Barnehage på Gjøvik?

– Jeg tok førskolelærerutdanning på Levanger lærerhøyskole og etter endt utdanning ønsket jeg å reise tilbake igjen til Gjøvik. Jeg hadde sett at de søkte etter førskolelærer i Misjonshusets barnehage i Hunndalen og søkte da stillingen. Så i august i 1980 begynte jeg i jobben.

– Hva betyr det for deg å arbeide i barnehagen, blant medarbeidere og barn? 

– Jeg har alltid trivdes godt sammen med andre mennesker. I barnehagen er det masse glede og humor, men også utfordringer. Jeg føler jeg kan være med å bety noe for andre. Følge opp barn som har litt flere utfordringer enn andre. Samarbeide med forskjellige etater i dette viktige arbeidet.

– Hva er det som gjør at du har blitt i denne stillingen i så mange år?

– Det må være at jobben er så meningsfylt og gir så mye tilbake. Hver dag er jeg sammen med flotte barn og medarbeidere. Når en jobber i barnehage lærer en stadig nye ting. Derfor blir jobben aldri kjedelig. De årene jeg har vært her, har vi alltid hatt et nært og godt forhold til eierforeningen vår. Representanter derfra har deltatt med utallige dugnadstimer. Jeg må trekke fram August Seim, som tok initiativ til å bygge barnehagen og som var styreformann fra starten av og helt fram til 2010. Han deltar fortsatt med dugnadstimer. Seinest nå i romjula var han her og monterte bleieskap på stellerommet. Og vi vet vi har en eierforening som har med barnehagen i sine bønner.

– Hva gleder og motiverer deg i hverdagene i barnehagen?

– Når jeg får høre at folk er så glad for å ha barnehageplass hos oss og roser ansatte for jobben de gjør. Når vi får mange nye søkere. Når personalet uttrykker at de trives og setter pris på arbeidsplassen sin.

– Hva er forskjellen på å drive barnehage i 2021 og for 40 år siden? 

– Det har skjedd veldig mye på 40 år. Åpningstidene i barnehagen er lenger nå: 07.00–16.30, barnas alder er nå fra 1–6 år (før 3–7 år). Barna er hos oss det meste av sin våkne tid, så vi må fylle den med trygghet, omsorg, lek og læring. Det kreves mye mer av oss som jobber i barnehagen nå i forhold til dokumentasjon på hva vi gjør. Og så er det mange flere regler og forskrifter som må følges. Da jeg begynte å jobbe her, var det kun norske barn. Nå er over 1/3 av barna fra minoritetsspråklige kulturer.

– Hvordan får dere formidlet de kristne verdier gjennom misjonshusets barnehage?

– Vi har gjennom alle år hatt personale som brenner for å formidle kristne verdier. Derfor har dette blitt en viktig del av barnehagehverdagen. Hver uke har vi samlinger hvor vi har bibelfortellinger og bruker mange sanger med kristent innhold. Formidlingen av kristne verdier er også spennende når vi har flere trosretninger representert hos oss.

– Hva ønsker du for barnehagens fremtid?

– Jeg håper at barnehagen vår er levedyktig i mange år framover. At formidlingen av kristne verdier kan få fortsette og at barnehagen også i fremtiden blir en god arbeidsplass.

Åtte barnehager

NLM region øst eier og driver vi åtte barnehager i ulike størrelser. Våre barnehager drives på kristen grunn og med utgangspunkt i et kristent menneskesyn. Barna lærer å omgås andre med omsorg og respekt, og de får høre bibelfortellingene om Jesus. Barnehagene er en viktig del av arbeidet i Region øst, og vi oppfordrer våre lesere til å til å ta de med i omtanke og forbønn.