Morten og Monica

Meningsfullt å være i Øst-Afrika

Det har vært et annerledes år her i Nairobi, men vi trives med å kunne bety noe for menneskene og kirkene vi samarbeider med.

Vi bor på tomten der hovedkontoret for NLMs arbeid i Øst-Afrika-regionen er. Her har vi nå vært cirka 1,5 år, og det er inspirerende å være tilbake i Kenya etter 13 år i Norge.

Morten er stedlig representant for NLM i regionen, med ansvar for utsendingene og de lokale ansatte. Monica følger opp driften av tomten i Nairobi og utsendingene når de ankommer tomten. Vi bruker mye tid på å reise rundt og følge opp arbeidet i de landene vi arbeider i, og holde kontakt med samarbeidskirker og andre partnere.

Det siste året har det av naturlige årsaker blitt mindre reising, og vi har brukt mer tid på å administrere vedlikeholdsarbeidet på tomta. I tillegg har vi forsøkt å holde kontakten med våre nasjonale medarbeidere og samarbeidspartnere både i Kenya og Tanzania.

Lese- og skriveopplæring

I fjor høst besøkte vi våre nasjonale medarbeidere på kysten av Kenya, der vi driver et litteratursenter for lese- og skriveopplæring. Sammen med lederen Hezron og hans team på seks fikk vi snakket om utfordringer de sto i, og lagt planer for tiden framover.

Vi er glade for at de kom i gang igjen med undervisning i oktober, om enn med noen færre elever enn tidligere på grunn av Covid-19.

Prosjektet i Bangale med vann, helse og skrive -og leseopplæring, var også inspirerende å besøke. Vi har en dedikert gjeng av nasjonale medarbeidere og norske utsendinger som vil være med å gi mennesker et bedre liv både her på jorden og i evigheten.

Bangale
Bangale::Prosjektet i Bangale gir opplæring innen vann, helse, lesing og skriving. Morten Egeland

Teltmaker-team

Vi besøkte også vårt team med teltmakere som arbeider vestover i landet. Det er flott å se hvordan de, gjennom sin hverdag får peke på hvem Jesus er for naboer, kollegaer og omgangskrets. De er til inspirasjon for oss alle.

Vi var også en tur til Dar Es Salaam i Tanzania, der Morten er med i styret i «Soma Biblia» – et kristent forlag som NLM er medeier i.

Planen var at vi skulle på en rundreise til områdene i Tanzania (Arusha-Mbulu-Mara) der vi har hatt misjonærer tidligere, men som vi nå er over i en vennskapsfase med i bispedømmene. Tre ganger har hindringer dukket opp. Morten (og andre på tomta) fikk Covid-19, men vi har tro på å få gjennomført denne reisen i år.

Bangale
Hjerte::Monica sammen med en kristen tidligere muslim på kysten i Kenya. Morten Egeland

Flere utsendinger på plass

I januar kunne endeling Den Norske Skolen på tomta her åpne igjen. Det har vært nettundervisning fra Norge siden i fjor vår. Lærerfamiliene Ohma, Klyve og Nordstrand ankom Nairobi igjen i begynnelsen av januar, sammen med en familie som nå leser språk i Limuru, ikke langt fra Nairobi.

Mye å takke for

Vi har mye å være takknemlige for. Nye utsendinger, oppstart av skolen, mange fantastiske nasjonale medarbeidere og god helse. Takk for at dere er med å be for arbeidet her i Øst-Afrika.

«Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!» Salme 8,4–5.

Vi har fått oppleve at Gud ser oss, og ser de menneskene vi omgås med. Han kommer oss i hu, uansett hvor små og unyttige vi måtte føle oss.