Wallet

Giverne fortjener en stor takk

Det er grunn til stor takknemlighet for det gode resultatet med tanke på gaveinntekter i regionen i fjor tatt i betraktning den store nedgangen i antall møter på grunn av pandemien.

Sammen med nedgangen i lønnskostnader på grunn av permitteringene, har gaveinntektene bidratt til et regionbidrag (overføring til NLM sentralt) på 11,0 millioner kroner, noe som er 1,1 millioner kroner mer enn året før.

Samlede gaveinntekter i regionen var i fjor 21,3 millioner kroner, en nedgang på 0,6 millioner kroner fra året før.

Julemessene hadde en nedgang fra 1,0 millioner kroner i 2019 til 0,4 millioner kroner i 2020. (Kompensasjon på 0,2 millioner kroner for deler av inntektsbortfallet er ikke tatt med.)

Gaver gitt i forbindelse med stevnet hos Solveig og Egil Grandhagen og gaver/inntekter fra «Hele NLM løper» bidrog til det gode resultatet.

Gjenbruksinntektene var i fjor 10,0 millioner kroner, en nedgang fra året før på bare 0,3 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes delvis tiltakspakker for å kompensere inntektsbortfall.

Vi vil uttrykke en varm til alle i regionen som er med i arbeidet på ulike måter, i bønn, givertjeneste og ved å bruke tid, gaver og ressurser i ulike deler av det store arbeidet vi er en del av.