Ivar Magne

Midlertidig ansatt pastor i Hamarkirken

NLM region øst har ansatt Ivar Magne Auestad som pastor i Hamarkirken.

Ansettelsen er definert som «midlertidig stilling» og i 50 prosent, med tiltredelse medio mars 2021.

Ivar Magne arbeider i dag i Ungdom i Oppdrag (UIO), og sitter i styret for Hamarkirken.

Vi er takknemlige for at Ivar Magne har sagt seg villig til å gå inn i denne oppgaven som en midlertidig løsning mens regionen sammen med styret på Hamar fortsetter arbeidet med å rekruttere en fast ansettelse av pastor.

Vi vil ønsker Ivar Magne velkommen som medarbeider i NLM region øst og som pastor i Hamarkirken i tiden fremover.