Unge kvinner bærer store bører

Talent for å støtte jenter i Pokot

Kvinnene i menigheten i Chesta i Pokot visste at de unge jentene i området hadde et krevende liv i vente. Men da de lærte å bli bevisste på hvilke evner og ressurser de hadde, så de at de hadde muligheter til å hjelpe.

Unge jenter og kvinner i Pokot i Kenya har et alt annet enn enkelt liv. De arbeider mye hjemme allerede fra ung alder, og det er tungt arbeid. De hjelper moren med å ta seg av huset, de andre søsknene og familiens kyr, geiter eller andre husdyr – hvis de er så heldige at de har det. I tillegg må de bære tunge bører med ved og hente vann, ofte langt unna.

De får heller ikke skolegang utover ungdomsskolen, for de møter forventninger om å slutte med utdanningen og heller forberede seg på det neste stadiet i livet: ekteskap.

Men det er ikke bare tapt skolegang som er resultatet av denne ekteskapsforberedelsen – de blir også utsatt for den grusomme tradisjonen med kvinnelig omskjæring, eller kjønnslemlestelse.

Siden ekteskap medfører at jentas familie får penger, er det svært vanskelig for jenter i dette området å unngå å måtte gifte seg i ung alder.

 

Bærekraftig diakoni

Misjonssambandet har de siste årene introdusert Use Your Talents (UYT) på flere og flere av våre misjonsfelt. UYT er en tilnærming til diakonalt arbeid hvor menigheter blir oppmuntret til å bevisstgjøre seg om hvilke ressurser de har, og slik se hvordan de allerede har muligheter til å bidra positivt.

I Pokot, hvor Misjonssambandet tidligere hadde et stort arbeid, står kirken i dag på egne bein, men vi har fortsatt et nært og godt forhold til nordvest-synoden av ELCK*. For noen få år siden ble et par stykker fra kirken i området invitert på en større Use Your Talents-samling i Kenya, og etter litt videre oppmuntring begynner vi nå å se hvordan de lokale kristne får øynene opp for denne bærekraftige tilnærmingen til diakoni.

 

Enkle grep som hjelper

En gruppe kvinner fra menigheten i Chesta i Pokot har vært opptatt av de store vanskelighetene og lidelsene jentene i området opplever. Etter å ha blitt introdusert for Use Your Talents-tilnærmingen, innså de at de kunne hjelpe. Så de samlet seg for å identifisere hvordan de kunne bidra, og så at de med sine evner og kunnskaper kunne lytte og oppmuntre jentene, gi råd og veiledning – og ikke minst bare være til stede og bruke tid sammen med dem.

Dermed dannet de en støttegruppe med et enkelt mål: De ville forsøke å gi jentene håp gjennom å dele av sine egne kunnskaper og evner. Nå besøker de jevnlig jentene i området og familiene deres, og de bruker disse møtene til å oppmuntre dem og legge til rette for at de som allerede er gift kan ta enkle yrkes- og fagkurs.

For jenter som enda ikke har blitt omskåret, forsøker de å oppmuntre familiene til å la jentene fortsette utdanningen sin, så de kan bli bedre rustet for voksenlivet.

 

Aktører i eget lokalsamfunn

Mercy Chepkorir, som leder kvinnegruppen, er rask til å understreke at arbeidet de nå gjør er takket være at de ble introdusert for Use Your Talents. Det var dette som bevisstgjorde og motiverte dem til å bruke de mulighetene de har til å bidra positivt for lokalsamfunnet og de unge jentene i området.

De gjør små grep med enkle midler, men litt etter litt kan de på denne måten selv være med og skape stor endring i sitt eget lokalsamfunn.

 

*ELCK: Evangelical Lutheran Church in Kenya, Misjonssambandets samarbeidskirke.