Røddeelever i apinbakken

God søkning til skolene

Våren en alltid spennende. Hvor mange vil søke plass kommende skoleår? Hvordan ser det ut for KVT, Val skoler og Rødde Folkehøgskole?

For KVT ser elevsituasjonen for høsten 2021 meget god ut. Spesielt har Helse- og oppvekstfag stor økning i søkere.

Val forteller at neste skoleår ser ganske likt ut mht til antall elever på vidergående (ca 150) og at akvakultur er mest populært. Barneskolen (1.-5 klasse) får 24 elever hvorav 8 i første klasse.

Situasjonen for Rødde fhs er litt mer utfordrende. 60 har takket ja til plassen pr 20.april. Det er litt under siste år.  Men de har fortløpende opptak og håper på 85 før det nye skoleåret starter.

De to mest populære linjene er skilinja Freeride Chasing Powder og musikklinja Beats Electro.

 

Mye å glede seg over

Rektor på Rødde, Kåre Rein forteller at skolen er takknemlig for at de har mange fornøyde elever som ser at de har fått mange gode og viktige opplevelser, erfaringer, nyttig læring, mestring, verdiformidling og modning.  I personalet er det god stabilitet og det gjøres mye betydningsfullt arbeid i møte med elevene

Kjartan Åsebø, rektor på Val skoler, er glad for fortsatt god søkning til Val videregående skole og at barneskolen blir godt mottatt. Videre gleder han seg over gode medarbeidere og at Val får være en kristen skole for alle elevene som går der.

Rektor på KVT, Eimund Fossum, sier at det mest gledelige er at KVT har mange flere søkere på helse- og oppvekstfag enn hva de har hatt de siste årene. ‒ Det er også gledelig at vi har mottatt 127 søknader på utlyste lærerstillinger.

Husk skolene i dine bønner!