Tone Murvold 3

Ny daglig leder i Heggli barnehage

Tone Murvold er ansatt som ny daglig leder i Heggli barnehage i Åfjord fra 1. august i år.

Tone Murvold, 47 år, er fra Åfjord og har arbeidet som pedagog / pedagogisk leder i Heggli barnehage de siste årene. Hun kjenner barnehagen godt og vil arbeide aktivt for å drive Heggli videre som en barnehage med tydelig kristen verdiforankring.

For den nye lederen er det viktig å kunne drive en god pedagogisk virksomhet der barna får oppleve trygghet og omsorg, og få gode hverdager med allsidige muligheter til leik og læring. Vi har en enestående mulighet til å få være med i startfasen av livet for mange barn i Åfjord, og vil gjerne være medvandrere til både små og store også videre gjennom arbeidet i Heggli Barnehage.

Hjertelig velkommen!

Vi ønsker Tone Murvold hjertelig velkommen som ny daglig leder fra nytt barnehageår starter 1. august og håper at hun vil trives godt i stillingen!