Sommerfest

Fest med både glede og vemod

Torsdag 17.juni var det sommerfest på Liavoll barnehage med livsglede og god stemning, men også vemod

Planen var å ha en sommerfest med barn, foreldre, ansatte og eierstyret. Dette var jo en historisk begivenhet - historiens siste sommerfest før Liavoll legges ned 1.august. Smittevernreglene i Orkland satte imidlertid en stopper for å samle så mange, men det ble sommerfest.

Livsglede

Barna kosa seg med pølser, is og kaker. På samlinga, med noen få inviterte gjester til stede, bidrog barna med sang før det var høytidelig overrekkelse av barnebibel, foto og rose til alle barna. Det vanket også takk og blomster til alle ansatte. Og så kom kaptein Sabeltann på besøk. Han trengte hjelp til å finne skatten!

Vemod 

Midt i gleden, var det vanskelig for de ansatte å skjule tårene: Fra 1.august er ikke Liavoll arbeidsplassen deres lenger.

Takk

Harald Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene A/S, takket de ansatte og styreleder for den gode jobben de har utført gjennom mange år og den konstruktive måten de har taklet situasjonen på etter at det ble bestemt av barnehagen skulle legges ned. «Vi er takknemlige for den jobben dere har gjort og de gode sporene som er blitt satt gjennom de 43 årene  barnehagen har vært i drift.»