ÅPning av Misjonssalen

Endelig skal vi møtes igjen

«Vi blir kristne som enkeltmennesker, men vi blir bevart i fellesskapet» skrev professor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sverre Bøe, i et dokument. Da ser vi tydelig at fraværet av offentlige gudstjenester er svært uheldig.

Mandag 7. juni kom beskjeden vi  har ventet på en stund. De nasjonale retningslinjene gav klarsignal for gudstjenester på tvers av kommunegrenser for en par uker siden, men de lokale forskriftene gjorde at Misjonssalen måtte vente litt til. Fra og med 8. juni gikk Sula, Ålesund og Giske over til nasjonale retningslinjer som gjør at vi kan samles 200 til gudstjeneste. I tillegg kan vi arrangere søndagsskolen for de eldste som eget arrangement om det skulle være behov for det.

Misjonssalen i Ålesund vil derfor gjennomføre tre gudstjenester før sommerferien. Søndag 13. og 20. juni blir det God Søndag med tre søndagsskolegrupper. Søndag 27. juni blir det Sommersøndag uten søndagsskole. I tillegg blir det gjennomført årsmøte den 20. juni klokken 19:00 om kvelden.

Vi må fortsatt være forsiktige og nøye med å følge de retningslinjer som foreligger. Det blir derfor svært begrenset mulighet for interaksjon mellom forskjellige kohorter. Det vil likevel bety mye å se hverandre igjen og oppleve at vi feirer gudstjeneste sammen.

Vi ønsker derfor alle friske hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonssalen.

PS: husk påmelding via checkin, link på nettside og facebook