pengesedler

Støtte fra Kristelig studieforbund

Kristelig studieforbund har endret søknadsfristene til ulike kurs og grupper.

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. De forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes (blant annet Misjonssambandet) kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. De er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering i organiseringen av studieforbundet på alle nivå.

Dette halvåret ble også annerledes pga. korona-pandemien. Mange av dere måtte stenge ned all kurs- og  studievirksomhet igjen, mens andre har fortsatt digitalt eller lagt om virksomheten. K-stud er imponert over alle de gode løsningene som mange av dere har satt i gang, slik at dere fortsatt kan samles og ha gode læringsfellesskap på tross av situasjonen. Samtidig har vi stor forståelse og respekt for at det ikke har vært mulig for alle!

Søk om ordinært tilskudd nå for den opplæringen som har funnet sted første halvår 2021. 

Kompensasjon for løpende kostnader

Ekstra tilskudd til alle i 2. halvår 2021