Bibelgruppe rundt et bord

Støtte fra K-stud

Kristelig studieforbund (K-stud) får flere millioner kroner årlig over statsbudsjettet til kurs og annen opplæring i medlemsorganisasjonene våre.

Alle typer organisert opplæring for ungdom og voksne kan få tilskudd, f.eks. lederkurs, bibelgrupper, konfirmantopplæring, kor, band, babysang og håndverkskurs.

 

Det er enkelt å få tilskudd! 

1. Opplegget må være godkjent før dere starter 

2. Dere må ha minst 4 kurstimer 

3. Minst 4 deltakere må fullføre med 75 % oppmøte 

4. Tellende deltakere må være minst 14 år i løpet av året 

5. Før frammøtelister 

 

Søknader sendes i søknadsportalen vår https://tilskudd.studieforbund.no. Kontakt oss for mer informasjon eller hjelp i søknadsprosessen! Du finner mer informasjon på www.k-stud.no

 

Har dere ekstra kostnader for å legge til rette for personer som ellers ikke kunne deltatt? 

K-stud gir ekstra tilskudd til dette! Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet til kurs og grupper. Tilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæringen. Arrangøren må redegjøre for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av læringen. Utgiftene må dokumenteres. 

 

Vi ønsker å bidra til gode læringsarenaer 

Du finner tips og ideer på nettsiden vår. I materiellkatalogen finner du godkjente studiehefter og kursopplegg, og tilskuddsportalen inneholder en rekke studieplaner klare for bruk. Skal du lage en egen studieplan for opplæringen deres, hjelper vi deg gjerne i gang. 

 

Ta kontakt for mer informasjon eller for å abonnere på nyhetsbrev og bli jevnlig oppdatert på våre tilskuddsordninger:

 

Kristelig studieforbund

Tlf: 400 00 510

E-post: post@k-stud.no

www.k-stud.no