Ernst Jan Halsne

Slutter som regionleder

Regionleder Ernst Jan Halsne i Misjonssambandet øst har sagt opp sin stilling som regionleder med virkning fra 1. april 2022.

Ernst Jan Halsne har vært regionleder i Misjonssambandet region øst siden høsten 2015. Han kom da fra stillingen som regionleder i Region sørvest. Dersom det skulle bli behov for det, er han villig til å fortsette en tid etter 1. april, men senest til 1. august 2022.

 

Lang tjeneste

Ernst Jan Halsne har hatt en rekke stillinger i Misjonssambandet, blant annet som forkynner, kretssekretær, bysekretær/forsamlingsleder og leder for Misjonssambandets arbeid i Norge.

– Jeg trives godt som regionleder! Men jeg kjenner at jeg trenger avløsning. Det tror jeg er sunt for meg, for regionen og for alle mine gode medarbeidere. Om jeg får leve og har helse til det, ønsker jeg fortsatt å være med i misjonen en stund til, kommenterer Ernst Jan Halsne.

 

Be om gode kandidater

Det arbeides med å få på plass ny regionleder.

– Vi i regionstyret ber om at Ernst Jan får oppleve glede og velsignelse i avslutningsfasen som regionleder. Samtidig oppfordrer vi alle til å være med å be om at vi må få ansatt den lederen som Region øst trenger. Be om at vedkommende må få kjenne på kall, engasjement og lyst til å gå inn i oppgaven. Ta kontakt med meg på telefon 95746366 eller epost mvegge@gmail.com om du har forslag til gode kandidater, uttaler regionstyreleder Mai Brit Vegge. 

 

Utlysningsannonsen for ny regionleder finner du her.