Utsnitt av forsamlingen

Misjonsstevne på Ersdaltun

Folk kom fra Felleslaget, fra Jæren og fra indre Lyngdal. Hungeren var stor etter forkynnelse av Guds ord og til å treffe gamle og nye venner.

I mange år har Flekkefjord felleslag arrangert en busstur. Pandemien satte en stopper for disse turen de to siste årene. Komiteen for bussturen ønsket derfor å tilby et lite alternativ denne høsten. Det ble ikke noen busstur, men en stevnedag på Ersdaltun.

Det var over 50 påmeldte som takket ja til innbydelsen, så Ersdaltun ble fullsatt onsdag 6. oktober. Stevnedagen startet med velkomstkaffe kl.12.00 med påfølgende bibeltime ved Magne Vatland. Han minnet om Jer 29,11: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Thorild Vatland og Inger Feed hadde ansvaret for at folket skulle får god mat, og serverte nydelig kjøttsuppe til middag, med nydelig dessert og gode kaker til kaffen. Etter middagen var det Jorunn Hamre sin tur til å fortelle fra Etiopia. Hun trakk fram ulike hendelser fra sitt lange liv som misjonær.

Det var også lagt inn pauser, der drøsen gikk godt. Siste post på programmet var vitnemøte, med innledning av Holger Kjølvik. Oddvar Dahl var blant de påmeldte, og han gledet forsamlingen med god sang. Det ble gitt kr.16.000 i misjonsoffer, som også skulle dekke utgiftene med arrangementet. Møtene ble ledet av Kjell Trodahl og Ove Sandvik.