Bodø

Områdemøte for Misjonssambandets arbeid i Salten

Lørdag 27.11 inviteres alle med tilknytning til Misjonssambandets arbeid i Salten til områdemøte. Spørsmål knyttet til Jakobsbakken er særlig på agendaen.

Bakgrunnen for møtet er spesielt prosessen omkring fremtiden for Jakobsbakken Fjellsenter. Styret for leirstedet har over flere år arbeidet med sentrale spørsmål om fremtidig drift og forvaltning. Sammen med regionstyret er det derfor et ønske å høre hva de ulike som er tilknyttet vårt arbeid i denne delen av regionen tenker om dette. 

Det er imidlertid ønskelig at samtalen også vil dreie seg om andre sider ved arbeidet i området. Vi trenger å se helheten og gjøre gode valg ut fra det. 

Samlingen blir i Betania, Kongens gate 12, Bodø, lørdag 27. november. 

Program:
10.30 Bibeltime v/Øivind Ruud Kringstad
11.30 Bakgrunn og tidslinje for planarbeidet på Jakobsbakken, Øivind RK
Presentasjon av beslutningsdokumentet, Kjell Krüger (leder i styret for Jakobsbakken)
12.15 Enkel lunsj
13.15 Åpen samtale om misjonsarbeidet i Salten, Jakobsbakken og konkrete spørsmål knyttet til arbeidet fremover.
Det vil bli lagt inn pauser med kaffe og snack underveis i samtalen.
15.00 Andaktsord v/Kristian Johansen og sang til avslutning
15.30 Ferdig

For å beregne maten er det fint med påmelding innen 25.11 til regionleder Øivind Ruud Kringstad (99 64 68 03 eller okringstad@nlm.no

Velkommen!