Frode Granerud

– Sent, men godt

Frode Granerud er blant stemmene som har etterlyst større åpenhet fra hovedstyret rundt varslingsutvalgets rapport.

Uttalelsen Misjonssambandets hovedstyre ga etter varslingsutvalgets rapport i august ble kritisert for å gi for lite innsikt i sakene som utvalget hadde arbeidet med og de læringspunktene som ble foreslått arbeidet med i rapporten. Også organisasjonens medarbeiderforening (MAF) ved styreleder Frode Granerud uttrykte ønske om større åpenhet.

– Vi tror det hadde vært klokt av hovedstyret å informere så mye det går an uten å bryte med taushetsplikten, sa Granerud til Utsyn i oktober.

  

– Mye av det vi etterlyste

Nå har hovedstyret kommet med en grundigere uttalelse som blant annet tar for seg læringspunktene i varslingsutvalgets rapport.

– Jeg synes det er en veldig god uttalelse – den omtaler mye av det vi etterlyste for noen måneder siden. Det er en uttalelse som viser at ledelsen har lært en del av det de har vært gjennom. Uttalelsen har en ydmyk tone som slår klart fast på hvilke områder man må ta lærdom, og det synes jeg er en klok måte å omtale sakskomplekset på, sier Granerud.

I uttalelsen kommer det fram at varslingsutvalget har vurdert eller behandlet drøyt ti varslingssaker og saker som er kategorisert som bekymringsmeldinger.

– Inntrykket mitt er at det er omtrent der omfanget har ligget, så dette er ikke overraskende. Det har versert noen tall i mediene som har gitt inntrykk av at det var snakk om adskillig flere varslingssaker. Da er det greit at de går ut og presiserer hvor mange saker som er behandlet, sier Granerud.

Årsaken til tallforvirringen kan ligge i at det er innkommet flere varsler om samme sak eller sakskompleks.

 

Sen uttalelse

Varslingsutvalgets rapport forelå altså i august, og det er først nå, nesten et halvt år etter, at hovedstyret har valgt å uttale seg mer konkret om konklusjonene i rapporten.

– Jeg synes det riktig å bruke uttrykket sent, men godt. Hovedstyret hadde gjort det enklere for seg selv hvis de hadde vært tidligere ute med denne uttalelsen. De skriver at det har vært viktig å sette seg grundig inn i rapporten. Hvis tiden er prisen å betale for en god jobb, så må vi ta med oss det, sier Granerud.

I hovedstyrets uttalelse pekes det altså på en rekke læringspunkter rapporten ga til ledelsen i Misjonssambandet, samtidig var den endelige konklusjonen at sakene var at «behandlingen av sakene har vært forsvarlig, uten vesentlige avvik fra krav som gjelder.».

– Er dette et paradoks?

– Jeg tenker at det gir god mening. Varslingsutvalget har aldri sagt at sakene er behandlet på en fullkommen måte, men at de har vært behandlet forsvarlig. Jeg forstår det slik at de er behandlet tilstrekkelig godt til at man kan stå for det. Samtidig er det tydeligvis noe som kunne vært gjort bedre, og det tror jeg er tilfelle i alle typer vanskelige konflikter, svarer styrelederen.

– Tror du at denne uttalelsen vil roe konfliktnivået i organisasjonen?

– Det tør jeg ikke spå noe om. Det blir opp til partene som er engasjert i de forskjellige sakene. For vår del svarer den godt på vårt ønske om større åpenhet rundt prosessen med disse varslingssakene, sier Granerud.