Penger

Historisk gaveinntekt

Foreløpig gavetall for Midt-Norge 2021 har passert 10 millioner. Dette er den høyeste gaveinntekten noensinne i regionen vår.

Så langt er det registrert 10,03 millioner i gaver i 2021. Dette er 825 000 høyere enn 2020 og 65 000 under budsjettet.

Fin økning i fast givertjeneste

Fast givertjeneste har økt 11% fra 2020, mens gavene fra misjonsfellesskapene viser 6,6 % nedgang.  Nesten alle julemessene i Midt-Norge ga et bedre økonomisk resultat enn forrige år. Totalt ga julemessene vel 1,1 millioner i overskudd. 

I gavetallet for 2021 ligger 170 000 i kompensasjon fra staten for inntektsbortfall for julemesser i 2020, men som regionen fikk innbetalt i 2021.

Gavemål for 2022

Regionstyret har satt samme gavemål for 2022 som for 2021: 10,1 millioner. Regionbidraget for 2022 er budsjettert til 2,8 millioner.

Hjertelig takk 

Hjertelig takk for alle gavene i 2021!

Det er mange som enda ikke kjenner Jesus, både her i Midt-Norge og på misjonsfeltene. Derfor vil vi frimodig fortsette å gi, be og stå sammen i arbeidet for Jesus – også i 2022!