Jobb

Jobb i Misjonssambandet?

Velkommen til informasjon om jobb i Misjonssambandet! Sted: Misjonshuset i Kristiansand torsdag 24. mars kl.16:30

Vi ønsker å møte deg som er interessert i å bruke dine gaver og talenter i tjeneste for Gud og i møte med andre mennesker.

Samlingen er lagt opp slik at vi først får litt undervisning om (nåde) gaver, utrustning og hvilke interesser og talenter vi har og hvordan dette sammen kan gi en retning for yrkesvalg og livet med Jesus.

Deretter vil det bli litt informasjon fra ulike arbeidsfelt i Misjonssambandet i Norge.

NLM – barnehagene
Over 40 barnehager fra sør til nord. En unik mulighet til å møte barn og deres familie, midt i deres hverdag. Være en trygg voksen som ser, møter hele barnet og setter verdifulle spor.

Misjonssambandet skoler finnes over hele landet og vi trenger stadig nye kristne medarbeidere. Være en stabil voksen som underviser og tilrettelegger for utvikling og læring hos elevene i en spennende og avgjørende periode av livet.  

Menighet- og forsamlingsarbeid i Misjonssambandet. I tiden vi lever i, søker mennesker felleskap og tilhørighet. Gjennom et spenn av muligheter som diakonalt arbeid, samtaler, forkynnelse og lederutvikling har vi et mål om å komme sammen og lede mennesker nærmere Jesus.

Vi håper du vil bli med oss denne kvelden og gleder oss til å bli kjent med deg!

Du møter folk fra Misjonssambandet sør og Norge, Misjonshuset Kristiansand, NLM Barnehagene og skolene...

Det vil bli servert pizza og kald drikke!

Ikke overbevist?
Se mer på video.

Meld deg på via denne linken: https://forms.office.com/r/6BVYBR3Net

Hjertelig velkommen!

Program:
16.30    Velkommen og pizza
16.50    Tjeneste i NLM
17.00    Ulike (nåde) gaver og utrustning og hjertesaker.
18.00    Pause
18.10    Intro grupper: Skole, barnehage, forsamling.
18.50    Felles avrunding
              Hvordan melde seg til tjeneste? Mitt ansvar og NLMs ansvar.
19.00    Slutt