PC, notatbok og kaffekopp

Tid for å levere årsmeldingen for 2021

Min side er nå åpen, og vi håper at så mange som mulig sender inn årsmelding for sitt fellesskap. (Frist 15. februar!)

Nå er tiden kommet for å levere en kort rapport fra året som har gått. Misjonssambandet ung og Misjonssambandet håper at alle våre fellesskap bruker litt tid på å levere inn en årsmelding for 2021.

Årsmeldingene er viktige for å kartlegge alt arbeidet som foregår rundt omkring i Norge. Både på regionalt og nasjonalt nivå brukes denne informasjon til planer og strategier.

 

Frifond – for fellesskap i Misjonssambandet ung


Den viktigste støtteordningen for våre fellesskap, Frifond, er også avhengig av årsmeldingen. Det er årsmeldingene og medlemslistene fra over 300 fellesskap som gjør at Misjonssambandet ung kan søke om støtte, og de siste årene har dette gitt over 3 millioner kroner til det lokale arbeidet.

For fellesskap som skal søke om Frifondsstøtte er det bare styrelederen/ansvarlig leder som har lov å levere årsmeldingen.

Mesteparten av støtten som nå deles ut til fellesskapene våre, er for å hjelpe til med den daglige driften. Det kan være husleie, materiell eller alt annet som trengs.

I tillegg deles noe av støtten ut som prosjektstøtte. Dette er midler som skal hjelpe lagene med å få gjennomført konkrete prosjekter.

Vi får inn veldig mange søknader om spennende prosjekter og må derfor velge å støtte de som er nærmest prioriteringene våre. Vi prioriterer å støtte prosjekter som er utadrettet, og som driver trosopplæring og ledertrening.

For å kvalifisere til Frifondsstøtte må fellesskapet oppfylle noen kriterier som du kan lese om her. Vi vil påpeke at vi ønsker at alle leverer inn årsmelding, uansett om fellesskapet ikke har fått gjennomført samlinger eller samlet medlemskontingent, eller om Covid-situasjonen har gjort at man ikke har hatt noe aktivitet i 2021. 

 

Min Side


Årsmeldingene leveres via medlemsportalen Min Side på minside.nlm.no, og her kan lederen eller kontaktpersonen for fellesskapet levere inn en kort rapport på fellesskapets aktiviteter og medlemslisten.

Skal du levere for ditt fellesskap, anbefaler vi at du går inn så tidlig som mulig for å gjøre deg kjent med systemet og oppdager eventuelle problem tidlig slik vi kan hjelpe deg.

Siste frist for å levere inn årsmeldingen er 15. februar.

Vi vil gjerne hjelpe deg og ditt fellesskap så godt vi kan, og er klare for å svare på de spørsmålene du har.

Har du spørsmål om Min side eller trenger hjelp til å levere årsmeldingen digitalt, ta kontakt på epostadressen minside@nlm.no, eller ring 22 00 72 72. Telefonstøtten er åpen på arbeidsdager kl. 09.00 – 15.00.