Drone-foto av de fleste utsendingene liggende i sirkel på bakken

Historisk misjonærkonferanse

For første gang var Øst-Afrika og Etiopia samlet til parallelle konferanser i Nairobi, med god tid til å bli bedre kjent. For snart blir feltene ett!

5.–10. mars samlet alle Misjonssambandets utsendinger og flere av de nasjonale arbeiderne fra Etiopia og Øst-Afrika seg til konferanse i Nairobi i Kenya. Fra august 2022 blir feltene samlet til ett felt, under navnet Østlige Afrika.

Denne konferansen var en parallell konferanse, der nåværende felt behandlet egne saker og gjennomførte egne valg. De valgte styrene skal jobbe delvis hver for seg og delvis sammen fram til sammenslåingen i august.

 

Kjekt å være sammen

Vi var derfor en ekstra stor gjeng på nesten 90 personer med store og små. Barna hadde egne samlinger med ungGlobal Øst-Afrika (TeFT ungdom), der de fikk boltre seg i hoppeslott, ha pytonslange rundt halsen og ri på kamel. De fikk også være med i sjiraffparken for å mate sjiraffene. Hver morgen startet de med korøving og bibelsamling.

– Vi fikk ri på kamel og hoppe i hoppeslott! Også var det skattejakt, og jeg fant en kjærlighet på pinne under et bildekk! forteller Jakob (3 år) entusiastisk.

De voksne samlet seg til bibeltimer med Magnus Riska og Espen Ottosen, som talte over temaet «abundance» (overflod), blant annet med utgangspunkt i Joh 10,10: «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»

 

Godt og inspirerende fellesskap

Etter bibeltimene var det satt av tid til bønn, og det var fint å be for arbeidet i grupper på tvers av feltene.

Vi opplevde et rikt åndelig fellesskap med familiemøter, kveldsmøter, lovsang, delekveld og nattverd. Mange delte vitnesbyrd om Guds nærvær i hverdagen og i møter med mennesker.

De mange gode samlingene av denne typen var ikke minst en viktig kilde til inspirasjon og oppmuntring for de av utsendingene som til daglig har færre muligheter til å dele tro og liv åpent på denne måten. Som en av dem uttrykte det i etterkant:

– Det er flott å kunne være sammen i et større fellesskap på tvers av nasjonaliteter og landegrenser. Det betyr ekstra mye for oss som bor på steder der en må være mer forsiktig med å samles for å be sammen og dele Guds ord.

 

Bedre kjent med arbeidet

Et av de viktigste målene på denne konferansen var å bli bedre kjent med hverandre, både personlig og arbeidsmessig. Mange satte pris på å høre rapportene fra begge felt og viste interesse og stort engasjement.

– Det er stort å få ta del i hverandres arbeid, tanker, gleder og utfordringer og få jobbe sammen om det videre, var budskapet fra flere. – Vi får heie hverandre frem.

Både Øst-Afrika og Etiopia er store felt med variert arbeid, inkludert mye sensitivt arbeid som ikke alltid kan kommuniseres så mye om offentlig. Dermed var det mye nytt å lære om for mange av utsendingene. Som en lærer på Etiopia-feltet uttrykte det:

– Jeg synes det var veldig interessant å få høre om arbeidet i Øst-Afrika. Arbeidet i Etiopia kjenner jeg ganske godt fra før, men alt fra Øst-Afrika var nytt for meg, og det var spennende å høre mer om det de jobber med der.

 

Ønsker videre satsing i Sør-Omo

Utover rapporter og valg var det én sak som ble diskutert: Endring av strategi for arbeidet i Sør-Omo i det sørvestlige Etiopia.

I inneværende strategi er det vedtatt at dette arbeidet skal fases ut. Det ble lagt fram forslag om å fortsette å prioritere dette arbeidet, både økonomisk og med personell, med bakgrunn i at flere folkegrupper i denne regionen fortsatt defineres som unådde. Samtidig har det vist seg at den nasjonale kirken (EECMY) ennå ikke klarer å bære dette arbeidet alene. Forslaget ble vedtatt med stort flertall.