Venner

NYhet! Konfirmantleirer

Fra og med skoleåret 22/23 vil vi, i samarbeid med ImF og Acta, invitere til to konfirmantleirer! Alle kommende konfirmanter er hjertelig velkommen!

Jeg har gledet meg til å fortelle om, og invitere til, to konfirmantleirer kommende skoleår; En rafting-weekend 7.-9.oktober på Evjetun og en ski-weekend 10.-12.februar på Kvinatun. Fra og med skoleåret 23/24 vil vi også tilby et eget opplegg for andreårskonfirmanter på leirene. 

Leirhelgene skal være et sted hvor man knytter vennskap, bygger nettverk, deltar i kjekke aktiviteter og får undervisning om sentrale elementer i den kristne tro. Det legges opp til både disippelgrupper, bibelapp og lovsang - i tillegg til action og sene kvelder. Dette er helger som vi håper kan være blant høydepunktene i konfirmanttiden!

Konfirmantleirene er ment som supplement til den lokale og jevnlige konfirmasjonsundervisningen, og vi inviterer forsamlinger og menigheter til å inkludere disse leirene som en del av det lokale konfirmantopplegget. Dersom deres forsamling ikke har et eget konfirmantopplegg per i dag, men har et ønske om å starte opp, kan kanskje dette være et tilbud som gjør det lettere å komme igang :)

Du er også hjertelig velkommen til å melde deg på leirene som enkeltdeltaker, dersom du som konfirmant følger et konfirmantopplegg et annet sted.

Litt praktisk: 

Din forsamling er invitert til å inkludere konfirmanthelgene som en del av det eksisterende konfirmanttilbudet lokalt. Frist for å gi tilbakemelding på invitasjonen er 1.mai 2022. Tilbakemelding og spørsmål kan mailes til UNGleder, Kristine Byrkjedal. 

Samlet pris for begge leirer er 2000,- pr. konfirmant. Frist for å melde seg på leirene er 11.september, og du melder deg på begge leirer samtidig. 

Link til årets deltaker-påmelding kommer! Det vil komme ny påmelding for andreårskonfirmanter i 2023.  

Ønsker du informasjon om jevnlig konfirmasjonsundervisning i regi av Misjonssambandet sør i nærheten av der du bor, eller har spørsmål knyttet til konfirmantleirene, ta kontakt med UNGleder Kristine Byrkjedal, kbyrkjedal@nlm.no.