Innlegg på bloggen

Støtter strukturendring

I et nytt innlegg gir flere yngre ansatte sin støtte til å endre organisasjonsstrukturen. – Vi ønsker ikke å være en pressgruppe. Samtidig vil vi gjerne vise at vi er flere unge som er positive til forslaget, sier en av initiativtakerne.

En gruppe unge kristne i Misjonssambandet har skrevet et innlegg til samtalebloggen om menighetstenkning og organisasjonsstruktur, som i stor grad stiller seg bak retningen i hovedstyrets forslag til ny struktur. De skriver også at menighetsplanting og forsamlingsbygging, der misjonsperspektivet er integrert i fellesskapene, blir viktig i tiden som kommer.

Les innlegget her: Vår tid (ekstern lenke)

 

Videreføring

De ser det nye strukturforslaget som en videreføring av det arbeidet som har blitt gjort.

– Forslaget tar på alvor at vi driver kristent arbeid i Norge i akkurat denne tiden, og ikke for 30, 50 eller 100 år siden. Det er veldig bra, mener initiativtaker til innlegget, Steffen Stensland.

Steffen Stensland
Steffen Stensland:Pastor i Ørsta/Volda misjonsforsamling og fellesskapsutvikler i region nordvest. Sakarias Ingolfsson

At innlegget publiseres dagen før rådsmøtet, er ingen tilfeldighet.

– Vi vil at rådsmøtet skal få diskutere dette selv, for vi ønsker ikke å være en pressgruppe. Samtidig vil vi gjerne vise at vi er flere unge som er positive til forslaget.

Stensland ser for seg at et vedtak kan fattes raskt.

– Forslaget kan kanskje vedtas raskt, men det er mye arbeid som gjenstår etter det. Hvordan skal man skille mellom hvilke saker som hører hjemme i sentralstyret og hvilke som hører til i tilsynslinjen?

Han er også opptatt av å formidle at innlegget ikke tar høyde for alle detaljer.

– Forslaget er for langt til at vi kan stille oss bak alt, så det er retningen vi går god for her. «Skallet» er godt, men det er mye arbeid som gjenstår.

 

Styrking

Personlig ser Stensland på forslaget som en styrking av tjenestedelingsprinsippet.

– Jeg ser i Bibelen at det er noen tjenester som det settes særlige krav til, og ønsker å fastholde det også i vår tid. Dokumentet er først og fremst en styrking av et regionalt og lokalt hyrde- og læreansvar, mener han.

Han mener det er krevende å stå for noe slikt i Norge anno 2022.

– Det er klart det er krevende. Dette er et punkt hvor vi ser at det vi tror Bibelen viser oss kolliderer med vår kultur. Det er fort gjort å bli satt i bås som «kvinnemotstander», sier han, og vektlegger at selv om en gruppe har underskrevet innlegget, vil betoningen blant dem være ulik.