Drottningborg VGS

Krever millionbeløp av Drottningborg

Utdanningsdirektoratet mener den Misjonssambandet-eide skolen har brutt reglene for tilskudd og krever 1,4 millioner kroner tilbakebetalt.

I 2013 fikk en lærer og en rektor låne penger av Drottningborg videregående skole til å kjøpe ut personalboliger på skolens område. Det dreier seg om utlån på drøyt 1,5 millioner kroner totalt som Utdanningsdirektoratet (Udir) mener strider mot Friskolelovens krav om at tilskudd uavkortet skal komme elevene til gode. 

 
– Lønnsomt utlån 

I et tilsvar til direktoratet bestrider skolen regelbruddet, og viser til at gaver fra både Misjonssambandet og enkeltpersoner har langt oversteget verdien på lånet. Det er disse gavene som skolen mener å ha gitt i et lån som i dag er nedbetalt. 
– Det var lønnsomt for skolen å selge ut flest mulig eiendommer. De ansatte kjøpte hele boligen sin og fikk vedlikeholdsansvaret selv, sier styreleder ved skolen, Dag Røise til Dagen. 
Han understreker at også gaver skal komme elevene til gode og gå til skoledrift. 

– For skolen var transaksjonene økonomisk gunstige fordi det tilfalt mer penger til elevene, sier Røise til avisen. 


– Kun to utlån 

Administrasjonsleder ved skolen, Frode Nilsen, sier imidlertid til Vårt Land at han har forståelse for at direktoratet stiller spørsmål ved utlån som skal ha vært gjennomført kun de to aktuelle gangene. 

– Jeg forstår at Udir stiller spørsmål ved praksisen, og vi har derfor ikke lånt ut til noe formål siden 2013. Vi ønsker ikke å fortsette en praksis som det ble stilt spørsmål ved. Vi trenger heller ikke ordningen, sier Nilsen. 
Han sier at det ikke vil være dramatisk for skolens økonomi om pengene må tilbakebetales. 

– Men vi synes jo selvfølgelig at det ville være urimelig dersom vedtaket blir opprettholdt, sier Nilsen. 
 

Venter på svar 

Utdanningsdirektoratet skriver ifølge Dagen i en tilsynsrapport fra november i fjor at det ikke foreligger noen form for dokumentasjon på at det er de konkrete gavemidlene som er benyttet ved utlånene: «På bakgrunn av den dokumentasjonen vi har mottatt, er vår vurdering at det er sannsynliggjort at skolen har lånt ut midler som stammer fra statstilskudd og skolepenger. At lånene i dag er tilbakebetalt, endrer ikke utlånets karakter.» 

Med det som bakgrunn krever direktoratet 1,4 millioner tilskuddskroner tilbakebetalt, men skolen har påklaget vedtaket uten å enda ha fått svar på klagen.