En god idé

Nyttig samarbeid i Melhus

Foreningene Rødde, Gimse og Melhus er kloke! De samarbeider.

De samles på bedehuset i sentrum til felles bibelundervisning, og foreningene deler på ansvarsoppgavene seg imellom. Det har de allerede gjort i mange år.

Frekvensen har variert med årene, men ofte vært på tre undervisningskvelder i halvåret. Lærerne har også variert, sammen med tematikken. Til høsten er det Knut Ole Østertun som underviser om personer i Bibelen.

Oppmøtet har alltid vært godt. Mange flere enn de faste foreningsmedlemmene har kommet, og salen er til tider full.

"Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap...", står det i Ordspråkene 18,15. Det skal av og til ikke så mye til.

Er dette en idé å etterfølge der du bor?