Arne Helge Teigen

Velkommen til 1.mai møte på Lyngdal bedehus.

Mandal og Lister fellesforening av Misjonssambandet sør inviterer til 1.mai møte på Lyngdal bedehus.

Arne Helge Teigen (bildet) blir med som taler. Teigen har lang arbeidserfaring som forkynner, misjonær i Peru og lærer. Han er nå prorektor og førsteamanuensis i systematisk teologi ved FiH, Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.

Program for møtene 1.mai:

Søndag klokka 11.00:            Tale over søndagens tekst, Markus 6,30-44

Søndag klokka 13.30:            Paulus torn i kjødet

Mellom møtene vil det bli salg av lapskaus.

Velkommen til å delta på disse samlingene på Lyngdal bedehus søndag 1.mai.