Deltakere regionårsmøte

Regionårsmøte

Regionårsmøtet ble avholdt på Kvitsund lørdag 23.april. Godt over 200 misjonsvenner møtte frem, halvparten av disse var utsendinger fra misjonsfelleskapene.

For første gang siden 2019 kunne vi endelig samles til regionårsmøte uten koronatiltak og antallsbegrensning. Det var det mange som satte pris på. Og dagen inneholdt program både for liten og stor. Informasjonsleder Espen Ottosen holdt bibeltimen under åpningsmøtet.

Under selve årsmøtet ble det uttrykt positivitet og takknemlighet over arbeidet og alt som skjer i regionen nå.

Årsmeldinger
Fungerende regionleder Sven Åge Solli la frem årsmeldingen fra regionstyret. Han understreket blant annet regionens satsing inn mot menighets og forsamlingsbygging, og han sa også at det er gledelig at Misjonssambandet sør nå har et betydelig antall utsendinger til andre land. Totalt er ti enheter knyttet til vår region, og ytterligere tre enheter er klare for utreise i løpet av 2022.

Når det gjelder økonomi så er årsresultatet for 2021 noe dårligere enn for 2020. Det skyldes i hovedsak at det ikke var permitteringer i 2021 slik det var året før. 91% av de totale inntektene består av gaver.

Barne- og ungdomsarbeidet
Årsmeldingen fra BUR ble lagt frem av UNGleder Kristine Gangstø Byrkjedal. Pr. nå er det 69 barne- og ungdomslag registrert i Misjonssambandet sør.  Hun understreket viktigheten av å gi Jesus videre til neste generasjon. – Misjonssambandet er en grasrotorganisasjon, og det er så mange frivillige som er med. En stor takk til dere, sa Gangstø Byrkjedal. Videre kom hun med en sterk oppfordring til oss alle om å bli med som ledere på leir. Det er et svært stort behov for leirledere nå. 

Hvor går veien videre?
I 1980 hadde regionen 556 misjonsfelleskap. I dag er det 202 fellesskap. Hvordan skal vi organisere oss for å bære arbeidet videre? Kan vi fortsette å gjøre det på samme måte som tidligere eller må vi omorganisere oss, spurte fellesskapsutvikler Marit Andersen.

Mange tok ordet under samtalen om arbeidet. Her er noen korte glimt fra noen av innleggene:

–  Det er viktig at alle som engasjerer seg føler seg sett, satt pris på og kjenner at de er med på noe viktig.

–  Det skal lages en promo-video for konfirmantarbeidet. Oppfordrer alle menigheter og forsamlinger til å vise den.

–  Flott å se i årsmeldingen til BUR at stort ønske om å bygge nettverk og tenke strategisk for å bygge barne- og ungdomsarbeidet i regionen

–  Nå er det på tide å gjøre trossamfunnet enda tydeligere for å få flere unge med. De unge vil ha full pakke - et misjonsfellesskap som rammer inn hele mennesket.

Solli svarte her at det er mange ulike syn når det gjelder trossamfunn og at det derfor er viktig å balansere hvordan det hele skal løftes frem.

– Forsamlingsarbeidet vokser, men organisasjonen er ikke «rigget» for det. En misjonsforening og en menighet lever i to forskjellige verdener og snakker ulikt språk.

– Hvordan skal arbeidet legges opp der f. eks to ulike organisasjoner er sammen? Hva er gjennomførbart på de ulike plassene nå?

– Stor forskjell på arbeidet vårt i by og bygd. Ulike behov. Hvis vi ønsker å nå flere – snakk med naboen din – bygg relasjoner.

– Hvordan nå de unge, hvordan nå barnefamilier?

– Når det gjelder forsamlingsdannelse – vil det være mulig å bygge satellittenheter ut ifra de store byene?

   Oppfordringene kom også fra flere om å snakke varmt om både skolene og barnehagene våre. Dette er viktige arbeidsgrener på NLM-treet.

Referenter på regionårsmøte
Ellen Sørlien

Referenter, John Olav Selstø og Kjellaug Inntjore

Reidar Bøe bar frem hilsen fra Hovedstyret der han blant annet sa litt om GF som arrangeres 5.-10.juli. Han la også innover oss å be frem nye forkynnernådegaver. Økonomien er Misjonssambandet er god. Til slutt ble den krevende tiden for organisasjonen nevnt med tanke på varslingene som har kommet. – Det er åpne dører inn til HS for den som måtte ha noe å ta opp, sa Reidar Bøe.

 

Valg
Det ble gjennomført valg både til Regionstyret, Barne- og ungdomsrådet (BUR) og til Valgnemnda. Her er en oversikt over medlemmer og sammensetning:

Regionstyret:

Regionstyret 2022 - 2023
Sven Åge Solli

Regionstyret 2022-2023, f.v. Njål Håkon S. Kristensen, Thorvald Handeland, Svein Gunnar Andersen, Snefrid Axelsen, Kristin Hauan og Marit Åsland Ekroll

Thorvald Handeland             Leder                    2022 – 2024
Svein Gunnar Andersen        Nestleder              2021 – 2023
Kristin Hauan                       Styremedlem         2022 – 2024
Marit Åsland Ekroll             Styremedlem         2021 – 2023
Snefrid Axelsen                   Styremedlem          2021 – 2023
Rune Espevik                       Ansattes repr.         2021 – 2023
Njål S. Kristensen                1.vara                     2022 – 2023
Torstein Elvrum                   2.vara                     2022 – 2023
Egil Grindland                     Vara ansattes repr.  2021 – 2023

Regionleder har møteplikt på regionstyremøtene, mens UNGleder og administrasjonsleder har møterett med tale og forslagsrett.


Barne- og ungdomsrådet, BUR:

BUR har i skrivende stund ikke konstituert seg.

Bjørg Aslaug Inntjore                                          2022 – 2024
Knut Arild Espegren                                            2022 – 2024
Marit Ladstein Kristensen                                    2021 – 2023
Anette Espevik                                                     2022 – 2024
Thomas Galteland                                                2021 – 2023
Ellen Straume                          1.vara                   2022 – 2023

UNGleder har møteplikt. Regionleder kan møte ved behov.


Valgnemda:

Valgnemda har i skrivende stund ikke konstituert seg.

Anne Birgit F. Brødsjømoen                                2021 – 2023
Brit Kari Urdal                                                     2022 – 2024
Marit Andersen                                                     2022 – 2024
Tallak Hoslemo                                                     2022 – 2024
Steffen Røykenes                                                  2021 – 2023
Hans Arne Rogn                               1.vara           2022 – 2023
Regionleder kan møte ved behov.


Husk å sette av 21.– 23.april 2023 til regionkonferanse.